Nutná a neodkladná zdravotní péče

 • Vhodné pro krátkodobé pobyty do 90 dní v České republice.
 • S tarifem Premium chráníme Vaše zdraví na území celého Schengenu.
 • Pojištění se vztahuje pouze na nutnou a neodkladnou lékařskou péči.
 • Splňuje zákonné podmínky pro pobyt cizinců do 90 dnů na území ČR.

Jak funguje pojištění?

 

Sjednání online

1

Pojištění si můžete sjednat online na našich stránkách, na naší pobočce nebo u našeho licencovaného partnera.

smluvní zařízení

2

V případě zdravotních obtíží navštivte nejlépe smluvní zdravotní zařízení, jejichž seznam naleznete na webových stránkách.

placení

3

Náklady na lékařskou péči vyřeší pojišťovna s lékařem nebo lékařským zařízením sama (ošetření zubů je hrazeno hotově).

 

Obsah pojištění Pojištění nutné a neodkladné péče PREMIUM
Limit pojištění v zemích Schengenu v rozsahu nutné a neodkladné péče 60 000 EUR
Akutní lékařské ošetření ok
Celkový limit 60 000 EUR
Limit na repatriaci 300 000 Kč
Asistenční služby zdarma ok
Akutní zubní ošetření* 5 000 Kč
Léky předepsané lékařem v rozsahu veřejného pojištění ok
Splňuje zákonné podmínky pro pobyt cizinců do 90 dnů na území ČR. ok

* Upozorňujeme, že ošetření zubů je hrazeno hotově v cenách veřejného zdravotního pojištění s limitem 5 000 Kč.

Přivolání zdravotní záchranné služby je hrazeno v případě, že je bezprostředně ohrožen život (kolaps, epileptický záchvat, úraz, porod).
Pojišťovnou není hrazena návštěva lékaře za účelem odstranění klíštěte. Doporučujeme navštívit lékárnu, kde jsou k dostání pomůcky a přípravky k tomu určené.

Pojištění nákladů na akutní zdravotní ošetření cizinců

Pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče cizinců

Za zvýhodněnou cenou již od 540 Kč/měsíc

Sjednat on-line

 

Výhody pojištění

 

 • Splňuje legislativu

  Pojištění splňuje zákonné podmínky pro pobyt cizinců do 90 dnů na území ČR.

 • ošetření

  Ošetření ve smluvních zařízeních 
  bez přímé úhrady nákladů

 • Sami si můžete určit rozsah pojištění

  Sami si můžete určitě rozsah pojištění

 • limit

  Celkový limit plnění 60 000 EUR

 • Náklady na repatriaci

  Náklady na repatriaci až 300 000 Kč

 • smluvní zařízení

  Kvalitní a dostupná síť ordinací po celé České republice

Co vás nejvíce zajímá

Na jak dlouho si mohu sjednat Pojištění nutné a neodkladné péče cizinců? 

Toto pojištění se sjednává na dobu určitou, a to maximálně jeden rok. Pojištění s délkou do 90 dní slouží primárně pro splnění zákonné podmínky pro pobyt cizinců do 90 dnů na území ČR. Pojištění s délkou nad 90 dní může sloužit jako cestovní pojištění pro cizince a nenahrazuje tedy produkt Komplexního zdravotního pojištění cizinců.

Uzavřel/a jsem online pojistnou smlouvu, která mi přišla na email, co teď s tím? 

Pojistnou smlouvu si vytiskněte a doložte na příslušný úřad. Jednu kopii smlouvy a všeobecné pojistné podmínky si ponechte pro vlastní potřebu.

Jak mám postupovat v případě pojistné události? 

V případě pojistné události (je-li to objektivně možné) v první řadě kontaktujte asistenční společnost na tel. čísle +420 296 339 685 a postupujte podle jejich pokynů.

Vrátí mi pojistitel nespotřebované pojistné v případě předčasného zániku pojištění? 

Ve většině typických životních situací ano (např. při výpovědi pojistné smlouvy v zákonné dvouměsíční lhůtě po uzavření pojistné smlouvy, neudělení pobytu z důvodu nezávislého na vůli klienta). V některých situacích (např. neudělení pobytu z důvodu nezávislého na vůli klienta) však dochází k ponížení vrácené částky o tzv. stornopoplatek, sloužící k pokrytí nákladů pojistitele spojených se vznikem a správou pojištění.

Potřebuji doklad o zaplacení pojistného, kde ho najdu?

Stvrzenka o zaplacení je součástí pojistné smlouvy. Naleznete ji ve spodní části tohoto dokumentu.

Co znamená slovo repatriace? 

Repatriace znamená převoz nemocného pojištěného nebo jeho tělesných ostatků do státu, jehož cestovní doklad vlastní nebo kde má povolený pobyt.

Jaká ošetření nejsou hrazena pojišťovnou?

Přivolání zdravotní záchranné služby je hrazeno v případě, že je bezprostředně ohrožen život (kolaps, epileptický záchvat, úraz, porod). Pojišťovnou není hrazena návštěva lékaře za účelem odstranění klíštěte. Doporučujeme navštívit lékárnu, kde jsou k dostání pomůcky a přípravky k tomu určené.