Aktuální informace k zdravotnímu pojištění cizinců MaxMedical

(Praha, 3.6.2021) V mediálním prostoru jste možná zaznamenali informaci o projednávané změně zákona, která by do budoucna umožnila sjednávat nové pojistné smlouvy jen jedné státem řízené pojišťovně.

Rádi bychom ubezpečili všechny klienty, že smlouvy sjednané před případnou změnou zákona jsou platné za stávajících podmínek a Maxima pojišťovna bude plnit vůči klientům všechny závazky a poskytovat klientům služby stejně jako doposud. Změna by se týkala pouze nově sjednávaných smluv. Legislativní proces není ale dokončen a zákon není platný a nemá podporu ani ministra zdravotnictví.

Vaše Maxima pojišťovna