Jak stanovit pojistnou částku u pojištění domácnosti?

Jak stanovit pojistnou částku u pojištění domácnosti?

Je potřeba si uvědomit, že vše ve Vaší domácnosti má svoji hodnotu, a proto je dobré nepodceňovat situaci a uzavřít pojištění domácnosti. Toto pojištění bude chránit proti škodám způsobeným např. odcizením, požárem nebo vandalismem. Nezapomeňte také myslet na aktualizaci pojistné částky, když si budete vybavovat byt, dům či rekreační objekt, anebo naopak, když se hodnota movitého majetku sníží. Změna pojistné částky automaticky znamená změnu ceny pojištění.

V tabulce vidíte příklady movitých věcí, které spadají do pojištění domácnosti:

Pojištění se vztahuje zejména na: Elektro (stáří do 10 let) včetně nevestavěných kuchyňských spotřebičů
Nábytek, svítidla, koberce, dekorace
Sportovní vybavení
Cennosti a věci zvláštní potřeby, oblečení a doplňky
Věci osobní a běžné potřeby, peníze, platební karty
Škody na věcech mimo domácnost (věci v komorách a sklepích) – záleží na zabezpečení a na limitu
Náhradní ubytování v případě škody
Do pojištění domácnosti se nepočítají: Motorová vozidla a obdobná zařízení s vlastním pohonem včetně přívěsů a příslušenství, letadla a další zařízení k létání
Věci podnájemníků
Záznamy na CD, kazetách, disketách, jiných záznamových médiích

Zajímavost

Pokud jste podnájemník nebo nájemník a zrekonstruovali jste si byt na vlastní náklady, můžete si skrze pojištění domácnosti připojistit tzv. stavební součásti např. podlahy, malby, tapety.

Pojistná částka pojištění domácnosti

Abyste si mohli odhadnout co nejsprávnější pojistnou částku, je dobré vědět rozdíl mezi pojistnou hodnotou a pojistnou částkou. Pojistná částka (PČ) by měla odpovídat pojistné hodnotě (PH). V případě, že tomu tak není, nastávají následující situace:

PH = PČ PH < PČ PH > PČ
Ideální stav Dochází k přepojištění Dochází k podpojištění.
Plnění dle reálné hodnoty.
Budete zbytečně platit příliš vysoké pojistné.
Dojde k tzv. krácení pojistného plnění.

Existují ovšem horní hranice neboli limity pojistného plnění. To znamená, že škoda na pojištěných věcech, je proplácena pojišťovnou maximálně do výše limitu uvedeného v pojistných podmínkách. U některých pojistných nebezpečí, jako je například škoda na cennostech, si můžete maximální limity v uzavírané pojistné smlouvě navýšit.

Co bychom vám ještě doporučili?

U hodnotnějších věcí doporučujeme uchovávat doklady o koupi, je možné si je nafotit. V případě cenností a věcí zvláštní hodnoty je dobré udělat fotodokumentaci.