Jak zjistit, zda si kupujete nemovitost v záplavové oblasti

záplavová oblast

Konečně jste našli krásný pozemek, rekreační objekt nebo rodinný dům podle svých představ, ale bojíte se, zda Vás neohrozí velká voda? Zda Vám pojišťovna majetek vůbec pojistí?

V České republice jsou povodně celkem častým jevem, a tak nelze spoléhat na náhodu. Proto Vám přinášíme několik tipů, jak zjistit, zda si kupujete nemovitost v záplavové oblasti.

Při financování nákupu nemovitosti hypotečním úvěrem, je její pojištění, včetně pojištění proti povodni, většinou v základních podmínkách pro poskytnutí úvěru. Proto, pokud si pořídíte nemovitost v záplavové oblasti, bude pojištění velmi drahé nebo nemovitost nepůjde proti povodni pojistit vůbec. I proto Česká asociace pojišťoven vytvořila svou povodňovou mapu. Zadáte si část obce, ulici, číslo popisné a e-mail, na který Vám přijde Zpráva o nebezpečí povodně o oblast bude zařazena do jedné ze 4 zón.

Pozor na terminologii

Při pojištění je potřeba rozlišovat pojmy povodeň a záplava. A podívat se, zda nabízené pojištění majetku tyto dva pojmy zahrnuje. Povodeň je klasifikována jako přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda zaplavuje místo pojištění již mimo koryto vodního toku. Povodní je i stav, kdy voda z určitého území nemůže dočasně odtékat přirozeným způsobem nebo je její odtok je nedostatečný. Záplava je vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo proudí v místě pojištění z jiných příčin než povodně, např. dešťovými srážkami nebo třeba táním sněhu.

Všechny uvedené tipy jsou pouze orientační. Nejrychlejším a nejjednodušším způsobem, jak zjistit podmínky pojištění majetku je obrátit se na naše poradce na telefonním čísle 273 190 400 anebo nás kontaktovat pomocí formuláře.