Na jakou pojistnou částku si pojistit majetek, tak aby nedošlo k podpojištění?

Na jakou pojistnou částku si pojistit majetek?

Ať už si kupujete nový byt, dům či jiný objekt, nebo ho vlastníte delší dobu, je dobré vědět, jak postupovat při jeho pojištění. V rámci majetkového pojištění lze nejčastěji sjednat pojištění trvale či rekreačně obývané domácnosti, nemovitosti a občanské odpovědnosti.

Do pojistné smlouvy je potřeba uvádět reálnou hodnotu. Proto si nejprve řekneme, jaký je rozdíl mezi pojistnou hodnotou a pojistnou částkou. Pojistná hodnota (PH) je skutečná hodnota majetku. Pojistná částka (PČ) je nejvyšší možná částka, kterou vyplatíme v případě škod.

Upozorňujeme na následující situace:

PH = PČ PH < PČ PH > PČ
Ideální stav Dochází k přepojištění Dochází k podpojištění.
Budete zbytečně platit příliš vysoké pojistné.
Dojde k tzv. krácení pojistného plnění.

Zde uvádíme stručný návod pro ocenění své nemovitosti:

RODINNÝ DŮM, REKREAKČNÍ OBJEKT A GARÁŽ – škody hradíme v reprodukčních cenách. To zjednodušeně znamená, za kolik byste si postavili dům, rekreační objekt nebo garáž ve srovnatelném provedení v době, kdy byla nemovitost oceňována.

Poznámka: Vedlejší stavba (např. samostatně stojící garáž, studna, pergola) je kryta do 50 000 Kč. Když je vedlejší stavba hodnotnější, musí se dopojistit.

BYT – doporučujeme pojistit na tržní cenu, která je aktuální v den počátku pojištění

Ještě bychom chtěli zdůraznit, že ze zákona o pojistné smlouvě vyplývá, že pouze ten, kdo je plně pojištěn, může být také plně odškodněn. Pokud tedy dojde k významné změně pojistné hodnoty (rekonstrukce, přístavba, nová vedlejší stavba), jste jakožto pojištěný povinen tuto změnu ohlásit pojišťovně. Díky tomu nedojde k podpojištění ani k přepojištění.