Změna ve smlouvě

Ať už se jedná o změny Vašich osobních údajů nebo chcete něco změnit v pojistné smlouvě osobního nebo majetkového charakteru, vyplňte příslušný formulář (ke stažení ve spodní části stránky), podepište a  scan zašlete e-mailem na info@maxima-as.cz nebo jej odešlete na adresu pojišťovny:


Maxima pojišťovna a.s.
Italská 1583/24
120 00 Praha 2 Vinohrady

 

Změny na platné smlouvě podnikatelského pojištění hlásí pojištěný v závislosti na tom, zda bylo smlouva sjednána prostřednictvím makléře, tj. zda před sjednáním smlouvy dal zájemce o pojištění makléři plnou moc pro zastupování v otázce tohoto pojistného zájmu a pojistná smlouva pak obsahuje identifikaci makléře a ujednání o tom, že makléř zastupuje pojištěného při jednání s pojišťovnou. 

Pokud jde o tuto situaci, pojištěný hlásí změny (např. korespondenční adresy) a zasílá žádosti o změnu pojistné smlouvy (např. navýšení pojistných částek, změnu rozsahu pojištění, apod.) prostřednictvím takto zplnomocněného makléře uvedeného v pojistné smlouvě.

Pokud byla pojistná smlouva sjednána bez zprostředkování makléřem (tj. pojistná smlouva neobsahuje identifikaci makléře a ujednání o tom, že makléř zastupuje pojištěného při jednání s pojišťovnou), pojištěný hlásí změny a zasílá žádosti o změnu pojistné smlouvy přímo pojišťovně na e-mail poptavky@maxima-as.cz