Informace k očkování COVID-19

(Praha, 13.5.2021) Rádi bychom informovali klienty, kteří mají sjednáno naše Komplexního zdravotního pojištění cizinců MaxMedical, o novinkách týkajících se očkování proti onemocnění covid-19.

U smluv sjednaných do 4. května 2021 sice není krytí dobrovolného očkování proti tomu onemocnění obsaženo v pojistných podmínkách, ale v rámci společenské odpovědnosti a pomoci při překonání koronavirové pandemie se Maxima pojišťovna rozhodla zavázat se veřejným příslibem k úhradě nákladů spojených očkováním, a to všem klientům Komplexního zdravotního pojištění. U smluv sjednaných po 5. květnu 2021 je očkování již standardní součástí produktu u smluv Komplexního zdravotního pojištění MaxMedical sjednaných na dobu delší než čtyři měsíce včetně.

V případě očkování cizinců musíme respektovat priority Ministerstva zdravotnictví ČR a čekáme na zpřístupnění centrálního registračního systému České republiky cizincům. Ten by měl být zpřístupněn v následujících týdnech a očkování bude probíhat pouze ve vybraných zdravotnických zařízeních.
Přesná cena očkování není nyní známá. Platba za očkování bude muset být klientem uhrazena na místě a na základě žádosti bude očkování v celé výši proplaceno.

Veřejný příslib v pdf.

Maxima pojišťovna