Jak si pojistit život

Jak si pojistit život

Život je jako kolotoč. Stačí vteřina či jeden krok vedle a veškeré budoucí plány mohou vzít za své. Radost ze života mohou vystřídat starosti a obavy v souvislosti s úrazem, nemocí či dokonce nenadálou smrtí blízkého člověka. Kvalitní pojištění proto představuje naprostou nezbytnost zejména pro zodpovědné živitele rodiny, na jejichž příjmech závisí každodenní fungování domácnosti, a které může v takovém případě zmírnit následky nepříjemných událostí.

Rizikové životní pojištění narůstá v posledních letech na popularitě, a to nejen z důvodu jeho finanční dostupnosti, ale i pro jeho variabilitu. Nejčastěji je v hledáčku těch, kteří chtějí v případě úrazu, nemoci nebo dokonce vlastní smrti zabezpečit své blízké. Uvědomují si svou odpovědnost za své závazky, ať už se jedná o různé krátkodobé půjčky či dlouhodobé úvěry.

V praxi to pak může vypadat následovně: muž má úvěr ve výši 300 000 Kč, který splácí v pravidelných měsíčních splátkách po dobu 10 let. Na stejnou dobu si sjednal(a) připojištění velmi vážných onemocnění s pojistnou částku 350 tis. Kč a pojištění pro případ invalidity na částku 500 000 Kč.

Dnešní doba plná pracovního stresu způsobila, že muž prodělal mozkovou příhodu, která měla za následek lehkou invaliditu. Rodina však díky sjednané pojistce obdrží 350 tis. Kč z pojištění velmi vážných onemocnění a 40 % z částky 0,5 mil. Kč, která byla sjednána na pojištění invalidity. Zbylých 60 % nemocný získá po jednom roce, jestli bude jeho invalidity trvat i nadále.

Rizikové životní pojištění si můžete sjednat u většiny tuzemských pojišťoven, ne všude se však setkáte se stejnými podmínkami a parametry produktu. Při výběru vhodného pojištění je třeba si rozmyslet, proti kterým rizikům je možné se chránit. Základem je pojištění pro případ smrti, pojištění invalidity nebo pojištění trvalých následků úrazu. Rozumné je připojištění velmi vážných onemocnění, jako je třeba infarkt, rakovina nebo roztroušená skleróza, protože to jsou nemoci, které mohou velmi radikálně omezit Vaše uplatnění na trhu práce a jejich léčení je velmi nákladné.

Klíčovým parametrem, který má často vliv na cenu pojištění, je vstupní věk – čím dříve se pojistíte, tím levněji pojištění získáte. Rovněž je třeba dbát na to, jaká omezní má která pojišťovna zahrnuty ve svých pojistných podmínkách.

Díváme-li se na produkty pojišťoven, zajímavé možnosti nabízí inovovaný produkt MaxEfekt pojišťovny Maxima. Za rozumnou cenu získáte komplexní krytí rizik bez nutnosti zřizovat si zároveň spořící složku pojištění. Ochránit můžete nejen sebe, ale i vaše děti. Úrazové pojištění dětí vám umožní v případě nehody starat se doma o Vaše dítě, aniž byste se museli obávat těžkého finančního dopadu na celou rodinu.

Nebojte se převzít zodpovědnost nad vámi a vašimi blízkými a sjednejte si rizikové životní pojištění ještě dnes!

Maxima pojišťovna