Náhrada škody nebo pokuty v důsledku odpovědnosti

 

Náhrada škody nebo pokuty v důsledku odpovědnosti za data nebo porušením zabezpečení sítě:

  • ztrátu nebo podezření na ztrátu neveřejných dat či informací třetí strany
  • porušení jakékoliv legislativy na ochranu osobních údajů po celém světě ze strany pojištěného nebo osoby, za kterou nese pojištěný odpovědnost
  • porušení autorského práva, vlastnického práva, sloganu, ochranné známky, obchodního názvu nebo doménového jména
  • plagiátorství, pirátství nebo zpronevěření či krádež nápadů
  • znevažování, včetně poškození pověsti jakéhokoliv produktu nebo služby
  • porušení závazku mlčenlivosti nebo narušení či zásah do jakéhokoliv práva na ochranu osobních údajů
  • předání jakéhokoliv malwaru ze sítě pojištěného nebo ze sítě poskytovatele cloudových služeb
  • chybu zabezpečení počítačového systému nebo sítě pojištěného, v jejímž důsledku dojde k neoprávněnému přístupu
  • nezabránění útoku spočívajícímu v odepření služby (DoS, DDoS), spuštěnému ze sítě pojištěného nebo ze sítě poskytovatele cloudových služeb