Maxima inovuje rizikové životní pojištění

(Praha, 3. května 2023) Rostoucí náklady, které v poslední době ovlivňují život každého z nás, mají vliv i na pojištění. Nutí pojišťovny upravovat produkty tak, aby byly pro klienty co nejlépe nastaveny a dostatečně pokryly jejich potřeby. Zároveň přibývají nové zdravotní diagnózy a choroby, které jsou standardně kryty pojištěním. Z těchto důvodů Maxima pojišťovna upravila svou produktovou nabídku tak, aby patřila z pohledu krytí mezi nejlepší na trhu.

V čem je nový produkt MaxEfekt 5.0 jiný?

Nová verze MaxEfektu umožní zejména výrazně větší rozsah pojistných částek, na které lze klienta u Maximy pojistit. Například u rizika smrt z jakýchkoliv příčin byla částka navýšena až na 20 mil. Kč (z původních 10 mil. Kč), u invalidity na 8 mil. Kč (z původních 4 mil. Kč). 
„Komplexní úpravou prošel design pojištění invalidity. Nově lze jednotlivé stupně invalidity pojistit samostatně. Pojistné plnění je vázáno na přiznání invalidity příslušného stupně a riziko tak nezanikne najednou, což je pro klienta výhodnější a tato konstrukce má výrazně pozitivní vliv i na cenu pojištění. Produkt MaxEfekt 5.0 nově umožní pojistit samostatně i invaliditu, která vznikne výhradně z důvodu úrazu,“ upřesňuje Roman Jandík, ředitel úseku retailového pojištění Maxima pojišťovny. 
U pojištění velmi vážných onemocnění bylo krytí rakoviny in-situ, které bylo dříve samostatným připojištěním, zařazeno přímo do pojištění VVO Plus. Zároveň nově kryje všechny diagnózy v rozsahu mezinárodní klasifikace nemocí splňující klasifikaci nádorů in-situ.  
Z pojištění pracovní neschopnosti nově Maxima plní i za onemocnění páteře, pokud jsou splněny podmínky, kdy onemocnění vznikne v době trvání pojištění, jedná se o první výskyt onemocnění a onemocnění je prokázáno vyšetřením CT nebo magnetickou rezonancí. Dále bylo plnění z pojištění pracovní neschopnosti rozšířeno i na léčebné pobyty v lázeňském zařízení, který je nezbytnou součástí léčení nemoci nebo úrazu. Další informace lze získat přímo na maximapojistovna.cz.

Rizikové životní pojištění
•    Pojištění je možné sjednat pro 1 až 6 pojištěných osob (dospělý, dítě). 
•    Minimální lhůtní pojistné – měsíčně 100 Kč. 
•    Minimální pojistná doba je 5 let. 

Hlavní výhody
•    Pojištění bez spoření a jakýchkoliv poplatků, pouze s cenou za jednotlivá rizika. 
•    Vysoké výstupní věky – pro většinu rizik v 75 letech. 
•    Možnost volby konstantních i klesajících pojistných částek. 
•    Trvalé následky úrazu s možností kombinace od 0,5 % a od 10 % s až 8násobnou progresí.
•    Invalidita 1., 2. a 3. stupně. 
•    Denní odškodné úrazu s 3násobnou zpětnou progresí. 
•    Pracovní neschopnost s možností zpětného plnění od 1. dne úrazem i nemocí.