Maxima pojišťovna zvyšuje limit pojistného krytí u Komplexního zdravotního pojištění cizinců

Maxima pojišťovna zvyšuje limit pojistného krytí u Komplexního zdravotního pojištění cizinců

Z 60 000 EUR na 80 000 EUR se od 11. dubna 2017 zvýšil celkový limit pojistného plnění v rámci produktu Komplexní zdravotní pojištění cizinců MaxMedical. Pojistný limit na jednu pojistnou událost zůstává na úrovni 60 000 EUR. Na ostatní země Schengenského prostoru se pojištění vztahuje v rozsahu nutné a neodkladné péče s celkovým limitem plnění 30 000 EUR.

Pojištění je možné sjednat online na www.maximapojistovna.cz, na pobočce Maxima pojišťovny (Italská 24, Praha 2) nebo u kteréhokoliv smluvního partnera pojišťovny s licencí ČNB.

Maxima pojišťovna