Maxima ve svých pojistných produktech reaguje na nárůst kyber útoků a živelních katastrof


Praha, 15. dubna 2024 Maxima pojišťovna, jedna z předních pojišťoven v oboru, pokračuje v úspěšném poskytování pojištění pro průmysl a podnikatele. S důrazem na individualitu, rychlost a široké portfolio produktů představuje nový standard v oblasti pokrytí pojistných potřeb klientů, včetně pojištění kybernetických rizik.
 

Data třetích stran, narušení bezpečnosti sítě v důsledku kterého dojde například k neoprávněnému přístupu vůči třetí straně, náklady související s obnovou dat a to i v případě kyber vydírání, ušlý zisk k němuž došlo například při nuceném přerušení provozu kvůli kybernetického útoku, ale i náklady na pokuty a částky, které je pojištěný povinen ze zákona zaplatit v případě, že odpovídá za data, k jejichž úniku došlo v důsledku porušení standardu zabezpečení dat v oblasti platebních karet , to vše kryje pojištění kybernetických rizik Maxima pojišťovny.
„Kybernetické útoky jsou vážným problémem nejen v Česku, ale i ve světě. Mezi typické formy kybernetických útoků patří ransomware, phishing, útoky na síťovou zranitelnost, například DoS/DDoS, dále SQL Injection a mnoho jiných,“ říká OSINT vyšetřovatel Pavel Prochorov, zaměřující se na vyšetřování a předcházení kybernetickým útokům. 

„Jsme jedním z mála pojistitelů na trhu, který nabízí plnohodnotné pojištění kybernetických rizik s podporou zahraničních partnerů s nadnárodními zkušenostmi v procesu hodnocení rizika a upisování i likvidace škod,“ vysvětluje Lucie Ponertová, ředitelka podnikatelského pojištění Maxima pojišťovny, jejíž část klientely tvoří nejen malí a střední podnikatelé, ale i velké průmyslové podniky a nadnárodní společnosti.
Kromě stále častějších kybernetických útoků, jejichž četnost se bude stupňovat nejen v důsledku postupující digitalizace a množících se ozbrojených konfliktů v souvislosti s tzv. hybridním bojem, přibývá také živelných katastrof způsobených výkyvy počasí.
 
Živelných katastrof přibývá 
V průběhu posledních desetiletí došlo k výraznému nárůstu živelných katastrof po celém světě. Podle údajů Světové meteorologické organizace (WMO) a Mezinárodního úřadu pro katastrofy (UNDRR) se frekvence a intenzita živelných katastrof zvyšuje. Příčinou tohoto trendu jsou změny klimatu, urbanizace, a zvýšená exponovanost lidí a majetku v ohrožených oblastech. Například podle studie provedené Globálním klimatickým rizikovým indexem (GRI) a Mezinárodním pojišťovacím svazem (IIS) v roce 2020 byla zaznamenána rekordní částka vyplacená na pojistných nárocích v souvislosti se živelními katastrofami. 
Také proto Maxima pojišťovna klade důraz na své Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů, kterým nabízí např. Živelní pojištění majetku a pojištění přerušení provozu nebo tzv. Allriskové Pojištění strojů a elektroniky či skla. 
Podnikatelé ale také jistě ocení i možnost Pojištění provozní odpovědnosti za újmu i odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání či za újmu způsobenou managementem společnosti. 
„Podnikatele samozřejmě pojistíme nejen proti základním živelním nebezpečím typu požár či povodeň, ale také proti dalším živelním rizikům, jako je vichřice či tornádo, tíha sněhu nebo námrazy, úder blesku, zřícení skal, sesuv lavin, zemětřesení či tzv. aerodynamický třesk. Týká se to, samozřejmě i souvisejících následků, například nečekaného výpadku elektřiny, který dovede nadělat paseku například u zboží uloženého v chladících zařízeních. Specializované produkty máme pak např. pro pojištění bytových domů ve vlastnictví bytových družstev nebo SVJ nebo pro pojištění profesní odpovědnosti u činností, kterým toto pojištění ukládá zákon nebo jiný předpis“ upřesňuje Lucie Ponertová. 

 

Portfolio produktů Maxima pojišťovny
•    Pojištění majetku podnikatelů – živelní pojištění a pojištění přerušení provozu, pojištění strojů a elektroniky, pojištění odcizení a vandalismu, atd. 
•    Pojištění podnikatelů – pojištění odpovědnosti za újmu 
•    Pojištění podnikatelů – pojištění odpovědnosti za újmy způsobené vadným výrobkem
•    Pojištění odpovědnosti za újmu statutárního orgánu SVJ
•    Pojištění kybernetických rizik a odpovědnosti za data (GDPR) 
•    Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou manažerem společnosti (D&O)
•    Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou při výkonu činnosti zastupitele obce
•    Pojištění podnikatelů – stavebně-montážní pojištění
•    Pojištění profesní odpovědnosti – např. advokátů, notářů, patentových zástupců, soudní znalců, auditorů, daňových poradců, samostatných účetních, pojišťovacích zprostředkovatelů, realitních zprostředkovatelů, zdravotnických zařízení a projektantů a techniků činných ve výstavbě atd.