Na co si dát pozor při sjednání zdravotního pojištění cizinců

Na co si dát pozor při sjednání zdravotního pojištění cizinců

(Praha, 11. listopadu 2016) Povinnost mít uzavřené zdravotní pojištění platí nejen pro občany ČR, ale i pro cizince, kteří zde pobývají. Pokud se chystáte zavítat do Česka pracovně jako turista či student, musíte být dle zákona o pobytu cizinců na území ČR zdravotně pojištěni a hradit si zdravotní pojištění po celou dobu pobytu. Je to podmínka získání víza.

Při výběru vhodného zdravotního pojištění máte na výběr ze dvou možností – pojištění nutné a neodkladné péče a pojištění komplexní péče. Základní zdravotní pojištění cizinců vám zajistí nutnou a neodkladnou péči ve zdravotnických zařízeních v ČR v důsledku zranění či nemoci, zejména pak ambulantní péči, následnou léčbu v nemocnici, neodkladné ošetření zubů, repatriaci nemocného či převoz tělesných ostatků zpět do rodné vlasti. Toto pojištění se však orientuje zejména na osoby, které plánují pobývat na našem území krátkodobě.

Pokud se chystáte pobývat v ČR dlouhodobě, například z důvodu studia, doporučujeme uzavřít si pojištění komplexní zdravotní péče, v rámci kterého budete mít nárok nejen na ambulantní zdravotní péči, ale i preventivní péči. V rámci tohoto pojištění si rovněž můžete sjednat připojištění pro těhotné či připojištění pro novorozence. I když je tato varianta pojištění nákladnější, než je tomu v případě pojištění nutné a nedokladné péče, při dlouhodobém pobytu se vám jistě vyplatí. Úhrada pojistného představuje zlomek výdajů ve srovnání s přímou úhradou zdravotní péče v lékařském zařízení v případě, že nejste dostatečně pojištěni.

Platné zdravotní pojištění je rovněž podmínkou pro udělení povolení k pobytu. Proto je důležité mít ho u sebe v případě kontroly cizinecké policie. Mezi pojišťovny, kde si můžete pojištění sjednat, patří Maxima pojišťovna, která patří ve svém oboru mezi jedničky na trhu. V rámci celostátního průzkumu CGM Zdravotní pojišťovna roku, který hodnotí kvalitu poskytovaného servisu a služeb zdravotních pojišťoven, se Maxima umístila v letošním roce na 2. místě a řadí se z pohledu zdravotnických zařízení mezi nejlepší v ČR.

Pojištění si můžete sjednat online z pohodlí domova ještě před plánovanou cestou do ČR prostřednictvím webových stránek či osobně na pobočce po příjezdu. V takovém případě vám stačí předložit platný průkaz totožnosti (pas) a po zaplacení pojistného obdržíte formulář Pojistné smlouvy s potvrzením pro cizineckou policii, platné Všeobecné pojistné podmínky, ze kterých se dozvíte, na jaké lékařské zákroky máte nárok a na co byste si měli dát pozor, dále dokument Informace pro spotřebitele a Záznam z jednání se zprostředkovatelem, to v případě, že pojištění sjednáváte osobně například u partnera pojišťovny.

Ušetřete si zbytečné starosti spojené s pobytem v cizí zemi, pojistěte se u Maxima pojišťovny a můžete  se naplno věnovat studiu a poznávání krásy Čech.

Maxima pojišťovna