Komplexní zdravotní pojištění cizinců nově kryje i odpovědnost

Komplexní zdravotní pojištění cizinců nově kryje i odpovědnost

(Praha, 7. června 2018) Pracovat nebo studovat v zahraniční je trendem posledních několika let. I Česká republika je oblíbenou cílovou destinací pro mnohé cestovatele. S ohledem na nízkou nezaměstnanost a kvalitní vysokoškolské vzdělávání této možnosti využívá stále více lidí.

Každý, kdo v České republice pobývá delší dobu, musí mít sjednané komerční zdravotní pojištění, které je definováno zákonem. Právě tento produkt pro expaty žijící v České republice dlouhodobě nabízí a vylepšuje Maxima pojišťovna.  Poslední výraznou produktovou úpravou, která byla spuštěna na začátku května, je zahrnutí připojištění odpovědnosti přímo do produktu Komplexního zdravotního pojištění cizinců. Na bezplatné připojištění má nárok každý, kdo si sjedná smlouvu na rok a déle.

Pojištění odpovědnosti od Maxima pojišťovny kryje také osoby, které žijí s pojištěným ve společné domácnosti. Vztahuje se nejen na Vašeho životního partnera, ale také i na Vaše děti do věku 26 let. Limit pojistného plnění na újmu na zdraví je 500 000 Kč, újma na majetku je hrazena až do výše 250 000 Kč, následná finanční újma do 125 000 Kč a do 25 000 Kč nemajetková újma.

Pro ilustraci několik příkladů, které jsou kryty z pojištění odpovědnost. Například Vám praskne pračka, vytopíte souseda a zničíte mu zánovní sedací soupravu, novou výmalbu a značkový koberec.  Nebo jste na návštěvě u přítele, milovníka umění, a Vaše dítě shodí cenný obraz. Pravděpodobně se Vám při představě finanční náhrady protočí panenky. I toto se stává a pomocnou ruku při dalších problémech nabízí již zmíněné pojištění odpovědnosti občanů.

Další detailní informace o produktu je možné získat online na www.maximapojistovna.cz, na pobočce Maxima pojišťovny (Italská 24, Praha 2) nebo u kteréhokoliv smluvního partnera pojišťovny s licencí ČNB. Na těchto místech je možné také pojištění sjednat.

Maxima pojišťovna