Maxima pojišťovna představuje nové rizikové životní pojištění MaxEfekt 3.0

Maxima pojišťovna představuje nové rizikové životní pojištění MaxEfekt 3.0

A je to tu! Od začátku září mají pojišťovací zprostředkovatelé a klienti pojišťovny možnost sjednat inovovaný produkt životního pojištění Maxima pojišťovny. Třetí generace této oblíbené produktové řady představuje několik novinek, kterými se toto životní pojištění liší od standardní nabídky na českém trhu.

Produktové změny vznikly zejména úpravami stávajícího MaxEfektu, doplnili jsme je ale o zcela nové připojištění zdravotních služeb MaxDoctors. Sjednáním tohoto volitelného připojištění získá klient unikátní službu telemedicíny, což je směr, kterým se zdravotnictví ubírá v zahraničí a rádi bychom se mu přiblížili i v ČR. Mít neustále k dispozici profesionální lékařské poradenství dodá klid při řešení zdravotních problémů Vám i celé vaší rodině.

To ale není vše, úprav je celá řada. Zmiňme například zvýšení maximální pojistné částky u pojištění invalidity na 4 mil. Kč a zmírnění některých výluk v rámci pojištění pracovní neschopnosti a pojištění invalidity. Rovněž jsme u některých připojištění posunuli limity pro zkoumání příjmů směrem nahoru a umožnili variantní sjednání připojištění denního odškodného – nově s karenční dobou 8 nebo 15 dnů se zpětnou výplatou pojistného plnění od prvního dne.

Vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci ve světě jsme zároveň odstranili výluku na terorismus. Klienti jistě ocení i slevu na pojistném za zdravý životní styl či za komplexní pojistnou ochranu. Tyto i další podrobnosti se klienti či pojišťovací zprostředkovatelé dozvědí na pravidelných školeních, které Maxima pořádá, na pobočce nebo na webových stránkách pojišťovny.

Maxima pojišťovna