Nový balíčkový produkt MaxDomov 3.1

Maxima pojišťovna se v letošním roce pustila do inovací hned od začátku roku a přinesla na trh zbrusu nový balíčkový produkt, pojištění občanského majetku a odpovědnosti MaxDomov 3.1., který lze sjednat on-line na stránkách pojišťovny nebo prostřednictvím vybraných externích zprostředkovatelů, kteří jsou na systém pojišťovny napojeny.  
U produktu došlo k výraznému navýšení limitů některých rizik, zejména u nejvyššího balíčku, a zároveň k pozitivní úpravě sazeb, respektive balíčkových slev. 
Roman Jandík, ředitel úseku retailového pojištění ke změně říká: „klienti mají k dispozici tři základní balíčky pojištění (Ideal / Excelent / VIP), které se od sebe liší limity pojistného plnění, ale už i základní balíček obsahuje robustní krytí. Chceme prodávat plnohodnotné pojištění, které bude klienty skutečně chránit.“ Dále Jandík dodává: „volitelně je možné si připojistit např. povodeň, záplavu, což ponecháváme na konkrétních potřebách klienta nebo doporučení poradce, protože toto riziko naopak nepotřebuje každý a je zbytečné, aby si za něj klient připlácel, když bydlí na kopci v pátek patře a nikdy by ho tudíž nevyužil.“ 
Pojištění stavby lze sjednat až na 20 mil. Kč. Vedlejší stavby je možné připojistit jako vyjmenované nebo sublimitem 20 % z pojistné částky. V případě, že je stavba rozestavěná, má klient navíc nárok na 10% slevu. Navýšeny byly maximální limity například na odcizení, přepětí, podpětí, zkrat, krádež elektrické energie, vystoupnutí vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek, lom trubky, ztráta vody, rozbití skla, vandalismus, strojní a elektronická rizika, ubytovací náklady i náklady na opravu stavebních součástí.
Pojištění domácnosti lze sjednat až na hodnotu 3 mil. Kč a obdobně jako u stavby došlo ke zvýšení maximálních limitů plnění u vybraných nebezpečí / nákladů (přepětí, podpětí, zkrat, krádež elektrické energie, vystoupnutí vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek, lom trubky, ztráta vody, rozbití skla, škody způsobené poruchou chladícího zařízení, věci ve vozidle, ubytovací náklady, škody na zabezpečeném prostranství, věci mimo místo pojištění). Zároveň došlo ke zrušení sublimitu na elektronické a optické přístroje.
Odpovědnost lze sjednat až do výše 50 mil. Kč jako připojištění ke stavbě nebo domácnosti. Nově lze pojistit samostatně občanskou odpovědnost nebo odpovědnost vlastníka. Připojistit lze i odpovědnost vlastníka za všechny jeho stavby (Vlastník+). Došlo také ke zvýšení limitu na asistenční událost na 5 000 Kč s neomezenou frekvencí čerpání. 
Změny a úpravy pojištění je potřeba vnímat i v souvislosti s neustále rostoucími cenami samotných nemovitostí, stavebních materiálu a ostatních pořizovacích nákladů. Je proto na místě věnovat pojištění pozornost nejen při sjednání, ale i v průběhu jeho trvání. Nejsou žádnou výjimkou smlouvy, které nikdo neaktualizoval více něž deset let. Klient by se měl čas od času obrátit na svého pojišťovacího poradce, a pokud ho nemá, může o revizi smlouvy požádat přímo pojišťovnu. Revizi majetkových smluv vám uděláme zcela zdarma.