Dozorčí rada

Vedení společnosti

S ohledem na znění ust. § 44b odst. 6 a 3 zákona č. 93/2009 Sb. pojišťovna nemusí zřizovat Výbor pro audit. Funkci Výboru pro audit  vykonává dozorčí rada.

Ing. Jiří Medřický
předseda dozorčí rady

Jiří Medřický je absolventem oboru Ekonomie na Vysoké škole ekonomické. Pracovně se zaměřuje na audity, poradenství, regulatoriku, praktickou aplikaci řízení rizik, finanční řízení, reporting, účetnictví a daňové poradenství. 

Jaroslav Jenerál
člen dozorčí rady

Jaroslav Jenerál je členem dozorčí rady od 30. ledna 2015. 

Ing. Antonín Nekvinda
člen dozorčí rady

Antonín Nekvinda vystudoval Vysoké učení technické v Brně. Má několikaleté zkušenosti z oblasti pojišťovnictví. Podílel se například na sloučení pojišťoven Česká poisťovna Slovensko a Generali Slovensko.