Platnost smluv Komplexního zdravotního pojištění sjednaných do 2. 8. 2021

(Praha, 28. července 2021) Rádi bychom Vás informovali o stanovisku Ministerstva vnitra ČR týkajících se změn zdravotního pojištění cizinců při žádostech o nová dlouhodobá víza nebo při žádostech o prodloužení doby platnosti dlouhodobého víza.
Ministerstvo bude akceptovat všechny smlouvy komerčních pojišťoven za předpokladu, že byla smlouva sjednána nejpozději 1. 8. 2021 včetně. Po tomto datu již nebude možné novou smlouvu u Maxima pojišťovny sjednat.
Všechny pojistné smlouvy sjednané do 1. 8. 2021 včetně jsou dle zákona platné za stávajících podmínek a klienti se takovou pojistnou smlouvou mohou prokazovat bez ohledu na to, že počátek pojištění takové smlouvy začne nebo konec pojištění nastane až po uvedeném dni.
Více informací naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, konkrétně v bodě 2b) a 4): https://www.mvcr.cz/soubor/prehled-zmen-provedenych-novelou-zakona-o-pobytu-cizincu-s-ucinnosti-od-2-srpna-2021.aspx, kde je uvedeno: „doklad o uzavřeném komplexním cestovním zdravotním pojištění s jinou pojišťovnou v České republice, bude možné předložit pouze za předpokladu, že pojistná smlouva byla uzavřena nejpozději dne 1. 8. 2021“
Pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče cizinců se změny netýkají a budeme jej standardně dále nabízet. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit info@maxima-as.cz


Maxima pojišťovna, a.s.