Pojištění profesní odpovědnosti realitních zprostředkovatelů

 • Produkt splňuje požadavky Zákona o realitním zprostředkování.
 • Pojištění se sjednává individuálními pojistnými smlouvami.
 • Zákonný rozsah pojištění doplněn o vybraná rizika obecné odpovědnosti.
 • Produkt konzultován Ministerstvem pro místní rozvoj.
 

Limity, které zákon stanovuje jsou dle kategorie:

 1. Realitní zprostředkovatel s limitem 1 750 000 Kč na jednu pojistnou událost a 3 500 000 Kč pro případ souběhu více pojistných události v jednom roce.
 2. Osoba jednající jménem realitního zprostředkovatele s limitem 875 000 Kč na jednu pojistnou událost a 1 750 000 Kč pro případ souběhu více pojistných události v roce.

Výhody:

 • akční cena
  Kategorie roční hrubý příjem roční pojistné
  osoba jednající jménem realitního zprostředkovatele do 1 000 000 Kč 1 792 Kč
  realitní zprostředkovatel vystupující samostatně do 2 000 000 Kč 2 428 Kč
 • rychlý proces sjednání včetně jednoduché správy pro následná pojistná období,
 • potvrzení o splnění zákonné povinnosti.

 

Nad rámec zákonné povinnosti je automaticky zahrnuta:

 

škoda na převzatých dokladech

škoda na převzatých dokladech,

 

provozní odpovědnost

provozní odpovědnost včetně újmy vzniklé v souvislosti s vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovitosti sloužící k výkonu činnosti,

 

újma na věcech převzatých a věcech užívaných

újma na věcech převzatých a věcech užívaných.

 

 

Pojištění realitních zprostředkovatelů

Pojištění profesní odpovědnosti realitních zprostředkovatelů

Přesně na míru Vašim potřebám

Sjednejte si pojištění

 

Jak sjednat pojištění profesní odpovědnosti realitních zprostředkovatelů?

 

 1. Zájemce o pojištění vyplní a podepíše Žádost o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou poskytnuté odborné služby pro realitní zprostředkovatele (dále jen „Žádost“). 

 2. Přiloží stávající oprávnění k činnosti a zašle naskenované na poptavky@maxima-as.cz
  Žádost je možno také odevzdat přímo na pobočce Maximy: Italská 1583/24, Praha 2.

 3. Maxima pojišťovna zpracuje žádost do formy pojistné smlouvy a zájemci zašle kompletní návrh pojistné smlouvy na emailovou adresu, uvedenou v Žádosti.

 4. V e-mailu bude poučení a instrukce – smlouva se uzavírá až zaplacením pojistného; pro zaplacení bude stanovena doba, jejímž marným uplynutím nabídka zanikne. Platba 1. splátky bude nastavena do 15 dnů od vystavení návrhu smlouvy.

 5. V e-mailu, který klientovi zašleme spolu se smlouvou, jsou také veškeré předsmluvní informace a další nezbytné informace (VPP, IPID apod.). Ve smlouvě je uvedeno, že zaplacením klient potvrzuje, že:
  -se seznámil se smlouvou/VPP/info,
  -se smlouva uzavírá až zaplacením,
  -odpovídá jeho potřebám a požadavkům.
  Zájemce uhradí pojistné dle pojistné smlouvy.

 6. Pojišťovna vygeneruje a zašle pojistku jako potvrzení ve smyslu zákona o realitním zprostředkování. Pojistka bude zaslána na emailovou adresu, uvedenou v Žádosti.