Profesní odpovědnost

 • Maxima pojišťovna má dlouholeté zkušenosti
  s pojišťováním rizik malých, středních a velkých podnikatelů i korporací.
 • Vaše smlouva bude sestavena podle Vašich individuálních potřeb. 
 • Platit tak budete pouze za to, co si potřebujete pojistit.
 • Zajistným makléřem je Aon Central and Eastern Europe, vedoucím zajistitelem je SCOR Global P & C.
 

Pojištění profesní odpovědnosti podnikatelů

Pojištění  profesní odpovědnosti kryje odpovědnost podnikatele za újmu způsobenou vadou odborné služby. Povinnost sjednat toto pojištění u mnoha profesí vyplývá ze zákona.

Z pojištění se hradí: 

 • újma způsobená poškozenému ublížením na zdraví nebo usmrcením
 • škoda způsobená poškozenému zničením, poškozením nebo pohřešováním hmotné věci, kterou má poškozený ve vlastnictví nebo v oprávněném užívání 
 • škoda způsobená poškozenému zraněním, usmrcením nebo pohřešováním zvířete, které má poškozený ve vlastnictví nebo v oprávněném užívání

a související:

 • náhrada nákladů vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči
 • regresní náhrada dávek nemocenského pojištění vyplacených orgánem nemocenského pojištění 
 • náhrada duševních útrap manžela, rodiče, dítěte nebo jiné osoby blízké poškozenému 
 • následná finanční škoda 
 • čistá finanční škoda 

Nabízíme aktuálně pojištění pro tyto profese:

 • Osobami oprávněnými k výkonu projektové činnosti – tj. autorizovanými architekty, inženýry a techniky, resp. dalšími osobami oprávněnými k výkonu tzv. vybraných činností ve výstavbě
 • Realitními kancelářemi
 • Účetními
 • Dražebníky
 • Samostatný zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů
 • Samostatný pojišťovací zprostředkovatel
 • IT firma

 

MaxByznys

Pojištění profesní odpovědnosti

Vhodné pojištění pro profese, u nichž vyplývá povinnost pojištění odpovědnosti ze zákona

Sjednejte si pojištění