Pojištění skel

 

Pojištění skel

Pojištění skel se vztahuje na poškození skel pevně spojených s budovou či stavbou, osazených v rámu, který je stavební součástí budovy nebo staveb.

Pojištění skel se může vztahovat také na nalepené neodnímatelné snímače zabezpečovacích zařízení, nalepené fólie, nápisy, malby nebo jinou výzdobu, jsou-li součástí pojištěného skla. Dále také na světelné reklamy a světelné nápisy, včetně jejich elektrické instalace a nosné konstrukce a v neposlední řadě na skla pultů a vitrnín.

Pojištění se uzavírá na principu tzv. allriskového pojištění, tzn. pojištění v sobě obsahuje všechna rizika, která nejsou pojistnými podmínkami nebo smluvními ujednáními vyloučena (na rozdíl od principu vyjmenovaných rizik např. u živelního pojištění).