Pojištění vlastních věcí během silniční dopravy

 

Pojištění vlastních věcí během silniční dopravy

Pojištění se vztahuje na vlastní věci, věci převzaté nebo užívané, které jsou dopravovány pojištěným pro vlastní potřebu vlastním nebo užívaným silničním vozidlem.

Pojistná nebezpečí:

  • nehoda vozidla

  • požár

  • výbuch

  • přímý úder blesku

  • pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů

  • povodeň nebo záplava

  • vichřice nebo krupobití

  • sesuv, zemětřesní

  • odcizení krádeží vloupáním

  • odcizení loupeží