Pojištění chaty a chalupy

 • Vztahuje se na přechodně obydlený rekreační objekt včetně jeho stavebních součástí.
 • Pojistit lze i vedlejší stavby nacházející se na stejném místě pojištění.
 • V případě sjednání pojištění online získáte slevu až 43 %. Všechny dokumenty Vám budou zaslány elektronicky.
 • K pojištění chat a chalup lze připojistit okrasné zahrady a zahradní jezírko.

Co všechno si lze pojistit?

 

Chata, chalupa

Chatu nebo chalupu sloužící k individuální rekreaci.

Vedlejší stavba

Vedlejší stavby včetně stavebních
součástí.

Studna, skleník

Okrasné zahrady a zahradní jezírko na
stejném místě pojištění jako je chata či chalupa.

 

 

Přehled limitů balíčků pro pojištění rekreační stavby

  Ideal Excelent VIP
Živel

vichřice, krupobití, úder blesku, tíha sněhu nebo námrazy

ok ok ok
Požár a výbuch

požár vč. škod způsobených hašením, výbuch, imploze, kouř

ok ok ok
Katastrofy

sesouvání nebo zřícení lavin, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, zemětřesení, pád stromů, stožárů a jiných předmětů

ok ok ok
Havárie rozvodů

náhlé a nahodilé poškození rozvodů plynu a elektřiny

max.
50 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
Doprava

náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, náraz nebo zřícení letadla, aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly

ok ok ok
Voda - základ

kapalina unikající z vodovodního zařízení, přetlak a zamrzání vody

ok ok ok
Voda - rozšířená

vystoupení vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek

max.
30 tis. Kč
max.
40 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
Povodeň a záplava

povodeň, záplava

možno připojistit možno připojistit možno připojistit
Odcizení 

odcizení stavebních součástí, odcizení materiálu a techniky krádeží vloupáním nebo loupeží, náklady na opravu stavebních součástí

max.
50 tis. Kč

max.
100tis. Kč

max.
200 tis. Kč
Elektřina

zkrat, přepětí, podpětí, krádež elektrické energie

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
Náhradní ubytování

náhradní ubytování v případě pojistné události

fail fail fail
Skla a sanitární zařízení

rozbití skla nepojištěným nebezpečím, rozbití sanitárního zařízení nepojištěným nebezpečím

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
Strojní a elektronická rizika

náhlé a nahodilé poškození nebo zničení pevně zabudovaných strojních stavebních součástí pojištěných staveb

fail fail max.
50 tis. Kč
Vyklizovací a bourací náklady

náklady na nezbytné stržení dosud stojících částí pojištěné věci odvoz suti a na uložení nevyužitelných zbytků na místo nejbližší vhodné a povolené skládky

max.
100 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
Fasáda

poškození zateplené fasády zvířetem

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
80 tis. Kč
MaxDomov

Pojištění chaty a chalupy

Zabezpečí Váš majetek proti nežádoucím živlům

Sjednat on-line

 

Pojištění zahrnuje

 

 • Pojištění venkovních přípojek

  Pojištění Vaší chaty a chalupy
  včetně stavebních součástí 

 • Pojištění vedlejších staveb

  Pojištění vedlejších staveb
  (např. oplocení, pergola, zahradní chatka, bazén, stodola)

 • Pojištění technických zařízení

  Pojištění technických zařízení
  (například čerpadla nebo plynového zásobníku)

 • Pojištění studny, skleníku

  Pojištění fotovoltaické elektrárny umístěné na pojištěné stavbě

 • Pojištění dočasných objektů staveniště

  Pojištění dočasných objektů staveniště, které jsou součástí pojištěné rozestavěné stavby

 •  

 

Podrobnosti o pojištění získáte v podmínkách

Co vás nejvíce zajímá

Mohu si pojistit chatu či chalupu, která se nenachází v České republice?

Ne, toto pojištění se vztahuje na rekreační objekty, které jsou umístěné na území České republiky.

Co patří do vedlejších staveb?

Jedná se například o garáž, hospodářskou budovu, zahradní chatku, studnu, skleník, čističku odpadních vod, náhrobky nebo oplocení.

Existují nějaké prostory, které nelze považovat za místo pojištění?

Ano, jedná se o prostory, které jsou výhradně užívané k výdělečné činnosti nebo k výkonu povolání.

Čím se od sebe liší jednotlivé varianty pojištění?

Varianty pojištění se liší nejen svým obsahem, ale také limity pojistného plnění a výše spoluúčasti. Dle toho se také odvíjí cena za pojištění.