• Vztahuje se na přechodně obydlený rekreační objekt včetně jeho stavebních součástí a venkovních přípojek.
 • Součástí je pojištění technických zařízení, která jsou užívána současně se stavbou hlavní, tak i stavbou vedlejší.
 • V případě sjednání pojištění online získáte slevu až 25 %. Všechny dokumenty Vám budou zaslány elektronicky.
 • V rámci pojištění chaty a chalupy získáte pojištění vedlejších staveb včetně jejich stavebních součástí a venkovních přípojek.

Co všechno si lze pojistit?

 

Chata, chalupa

Chatu nebo chalupu sloužící k přechodnému
rekreačnímu obývání.

Vedlejší stavba

Vedlejší stavby včetně stavebních
součástí a venkovní přípojek.

Studna, skleník

Studnu a skleník,
které se užívají s hlavní budovou.

 

 

Vyberte správnou variantu

  Ideal Excelent VIP
Požár, výbuch, úder blesku ok ok ok
Zkrat, přepětí a podpětí

ok

ok

 ok

Vystoupení vody z kanalizace fail limit až 25 tis. Kč limit až 50 tis. Kč
Zatečení atmosférických srážek fail ok ok

Odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky

ok ok ok

Pád stromů, stožárů a jiných předmětů

ok ok ok
Povodeň a záplava fail fail ok
Vandalismus  ok ok ok
Tíha sněhu nebo námrazy ok ok ok
Zemětřesení ok ok

ok

MaxDomov

Pojištění chaty a chalupy

Zabezpečí Váš majetek proti nežádoucím živlům

Sjednat on-line

 

Pojištění zahrnuje

 

 • Pojištění venkovních přípojek

  Pojištění Vaší chaty a chalupy
  včetně stavebních součástí a venkovních přípojek

 • Pojištění vedlejších staveb

  Pojištění vedlejších staveb
  (například altánu, zahradní chatky, hrobu nebo náhrobku)

 • Pojištění technických zařízení

  Pojištění technických zařízení
  (například čerpadla nebo plynového zásobníku)

 • Pojištění studny, skleníku

  Pojištění studny, skleníku a fotovoltaické elektrárny,
  které jsou součástí hlavní nebo vedlejší budovy

 • Pojištění dočasných objektů staveniště

  Pojištění dočasných objektů staveniště, které jsou součástí pojištěné rozestavěné stavby

 • Pojištění venkovních přípojek

  Pojištění venkovních přípojek
  (např. kolny, přístavku, septiku nebo žumpy)

 

Podrobnosti o pojištění získáte v podmínkách

Co vás nejvíce zajímá

Mohu si pojistit chatu či chalupu, která se nenachází v České republice?

Ne, toto pojištění se vztahuje na rekreační objekty, které jsou umístěné na území České republiky.

Co patří do vedlejších staveb?

Jedná se například o garáž, hospodářskou budovu, zahradní chatku, studnu, skleník, čističku odpadních vod, náhrobky nebo oplocení.

Existují nějaké prostory, které nelze považovat za místo pojištění?

Ano, jedná se o prostory, které jsou výhradně užívané k výdělečné činnosti nebo k výkonu povolání.

Čím se od sebe liší jednotlivé varianty pojištění?

Varianty pojištění se liší nejen svým obsahem, ale také limity pojistného plnění a výše spoluúčasti. Dle toho se také odvíjí cena za pojištění.