Pojištění chaty a chalupy

 • Vztahuje se na přechodně obydlený rekreační objekt včetně jeho stavebních součástí a venkovních přípojek.
 • Součástí je pojištění technických zařízení, která jsou užívána současně se stavbou hlavní, tak i stavbou vedlejší.
 • V případě sjednání pojištění online získáte slevu až 40 %. Všechny dokumenty Vám budou zaslány elektronicky.
 • V rámci pojištění chaty a chalupy získáte pojištění vedlejších staveb včetně jejich stavebních součástí a venkovních přípojek.

Co všechno si lze pojistit?

 

Chata, chalupa

Chatu nebo chalupu sloužící k přechodnému
rekreačnímu obývání.

Vedlejší stavba

Vedlejší stavby včetně stavebních
součástí a venkovní přípojek.

Studna, skleník

Studnu a skleník,
které se užívají s hlavní budovou.

 

 

Přehled balíčků pojištění majetku

  Ideal Excelent VIP
Živel

vichřice, krupobití, úder blesku, tíha sněhu nebo námraz

ok ok ok
Požár a výbuch

Požár, výbuch, imploze, kouř

ok ok ok
Katastrofy

sesuv půdy, sněhová lavina, zřícení skal a zemin zemětřesení, pád stromů a stožárů

ok ok ok
Doprava

náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád letadla, jeho dílů a nákladu, aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly

ok ok ok
Voda - základ

unikající kapalina, přetlak a zamrzání vody

ok ok ok
Voda - rozšířená

vystoupení vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
Povodeň a záplava

povodeň, záplava

fail fail ok
Odcizení a vandalismus

krádež vloupáním, loupežné přepadení, vandalismus

fail max. 50 % z PČ ok
Elektřina

zkrat, přepětí (vč. nepř. úder blesku), podpětí

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
Elektronika

škoda na elektrických přístrojích, škoda na optických přístrojích

max.
35 % z PČ
max.
35 % z PČ
max.
35 % z PČ
Náhradní ubytování

náhradní ubytování v případě škody

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
Domácí zvířata

škody za zvířatech nesloužící k výdělečné činnosti

max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
Skla a sanitární zařízení

rozbití skla nepojištěným nebezpečím, rozbití sanitárního zařízení nepojištěným nebezpečím

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
Škody na věcech mimo domácnost

škoda na kolech mimo místo pojištění, škoda na věcech v zabezpečeném prostranství, škoda na věcech osobní potřeby na sobě, škoda na věcech osobní potřeby mimo pojištění

max.
10 tis. Kč
max.
10 tis. Kč
max.
10 tis. Kč
Peníze a platební karty

škody na peněžní hotovosti nebo zneužití vkladních knížek a platebních karet

max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
Cennosti a věci zvláštní potřeby

škody na cennostech, škody na věcech zvláštní a umělecké hodnoty

max.
20 % z PČ
max.
20 % z PČ
max.
20 % z PČ
Vandalismus - stavby

vandalismus, sprejerství - znečištění, zabarvení

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
Odcizení - stavby

odcizení stavebních součástí, odcizení stavebního materiálu, odcizení stavební techniky

max.
50 tis. Kč
max.
150 tis. Kč
max.
200 tis. Kč
Fasáda - stavby

poškození zateplené fasády zvířetem

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
MaxDomov

Pojištění chaty a chalupy

Zabezpečí Váš majetek proti nežádoucím živlům

Sjednat on-line

 

Pojištění zahrnuje

 

 • Pojištění venkovních přípojek

  Pojištění Vaší chaty a chalupy
  včetně stavebních součástí a venkovních přípojek

 • Pojištění vedlejších staveb

  Pojištění vedlejších staveb
  (například altánu, zahradní chatky, hrobu nebo náhrobku)

 • Pojištění technických zařízení

  Pojištění technických zařízení
  (například čerpadla nebo plynového zásobníku)

 • Pojištění studny, skleníku

  Pojištění studny, skleníku a fotovoltaické elektrárny,
  které jsou součástí hlavní nebo vedlejší budovy

 • Pojištění dočasných objektů staveniště

  Pojištění dočasných objektů staveniště, které jsou součástí pojištěné rozestavěné stavby

 • Pojištění venkovních přípojek

  Pojištění venkovních přípojek
  (např. kolny, přístavku, septiku nebo žumpy)

 

Podrobnosti o pojištění získáte v podmínkách

Co vás nejvíce zajímá

Mohu si pojistit chatu či chalupu, která se nenachází v České republice?

Ne, toto pojištění se vztahuje na rekreační objekty, které jsou umístěné na území České republiky.

Co patří do vedlejších staveb?

Jedná se například o garáž, hospodářskou budovu, zahradní chatku, studnu, skleník, čističku odpadních vod, náhrobky nebo oplocení.

Existují nějaké prostory, které nelze považovat za místo pojištění?

Ano, jedná se o prostory, které jsou výhradně užívané k výdělečné činnosti nebo k výkonu povolání.

Čím se od sebe liší jednotlivé varianty pojištění?

Varianty pojištění se liší nejen svým obsahem, ale také limity pojistného plnění a výše spoluúčasti. Dle toho se také odvíjí cena za pojištění.