• Vztahuje se na celou Vaší nemovitost včetně stavebních součástí
 • Možnost pojištění domu od počátku stavby až po kolaudaci
 • V případě online sjednání získáte slevu až 25 procent
 • Pojištění domu nabízí komplexní ochranu Vašeho domova

Proti čemu je možné si pojistit dům

 

Proti požáru, blesku

Proti požáru, blesku, výbuchu,
kouři nebo pádu letadla.

 

Proti vodovodním kalamitám

Proti vodovodním kalamitám
a dalšímu poškození vodou.

 

Krádež stavebních součástí

Proti krádeži stavebních součástí
třetí osobou.

Vyberte správnou variantu

  Ideal Excelent VIP
Požár, výbuch, úder blesku ok ok ok
Zkrat, přepětí a podpětí

ok

ok

 ok

Vystoupení vody z kanalizace fail limit až 25 tis. Kč limit až 50 tis. Kč
Zatečení atmosférických srážek fail ok ok

Odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky

ok ok ok

Pád stromů, stožárů a jiných předmětů

ok ok ok
Povodeň a záplava fail fail ok
Vandalismus  ok ok ok
Tíha sněhu nebo námrazy ok ok ok
Zemětřesení ok ok

ok

MaxDomov

Pojištění domu

Vztahuje se na všechny domy na území České republiky

Sjednat on-line

 

Pojištění v balíčku Ideal například zahrnuje

 

 • Úder blesku, výbuch, kouř

  Úder blesku, výbuch, kouř, požár, vichřice a krupobití
   

 • Pád stromu, stožáru

  Pád stromů, stožárů, zřícení skal nebo zemin
   

 • Vandalismus

  Vandalismus, odcizení stavebních součástí, materiálů a techniky
   

 • Tíha sněhu

  Tíha sněhu nebo námrazy a také sesuv nebo zřícení půdy
   

 • Náraz dopravního prostředku

  Náraz dopravního prostředku nebo letadla včetně jeho dílů a nákladu
   

 • Požár, povodeň

  Požár, povodeň, záplava nebo vystoupení vody z kanalizace

 

Pojištění v balíčku Excellent obsahuje navíc

 

 • Vystoupení vody

  Vystoupení vody z kanalizace
  s limitem až 25 tisíc Kč

 • Ztráta vody s limitem až 25 tisíc

  Ztrátu vody
  s limitem až 25 tisíc Kč

 • Zatečení atmosférických srážek

  Zatečení atmosférických srážek
  s limitem až 25 tisíc Kč

 • Lom trubky

  Lom trubky
  s limitem až 25 tisíc Kč

 • Odcizení techniky

  Odcizení stavebních
  součástí, materiálů a techniky

 

Pojištění v balíčku VIP obsahuje navíc

 

 • Vystoupení vody z kanalizace

  Vystoupení vody z kanalizace
  s limitem až 50 tisíc Kč

 • Ztráta vody s limitem až 50 tisíc

  Ztrátu vody
  s limitem až 50 tisíc Kč

 • Zatečení atmosférických srážek

  Zatečení atmosférických srážek
  s limitem až 50 tisíc Kč

 • Lom trubky s limitem až 50 tisíc

  Lom trubky
  s limitem až 50 tisíc Kč

 • Odcizení techniky

  Odcizení stavebních
  součástí, materiálů a techniky

Podrobnosti o pojištění získáte v podmínkách

Co vás nejvíce zajímá

Jsem vlastníkem rodinného domu a obývám jeden byt, druhý pronajímám. Jakým způsobem mohu rodinný dům a byty (domácnosti) pojistit?

Vy jako vlastník můžete pojistit stavbu i domácnost, které jsou ve Vašem vlastnictví. A to jak věcí ve Vaší domácnosti, tak i věci v domácnosti, kterou pronajímáte. Nájemník si může sjednat pojištění domácnosti - toto pojištění bude krýt věci v jeho vlastnictví.

Jaké pojištění mám zvolit v případě garáže, která je součástí rodinného domu?

Jestliže má pojištěný uzavřené pojištění rodinného domu, je garáž, která je jeho součástí, zařazena do pojištění.

Co všechno je považováno za vedlejší stavbu?

Kromě bazénu a garáže jsou to dále například hospodářské budovy, oplocení, kolny, zahradní chatky, přístavky, septiky, plynové zásobníky, čističky odpadních vod, fotovoltaické elektrárny, studny, skleníky, hroby, náhrobky a další.

Na co se pojištění vztahuje?

Pojištění se kromě movitých věcí a majetku, který tvoří domácnost, vztahuje například na cennosti, peníze, vklady, jízdní kola, domácí a hospodářská zvířata nebo optické přístroje.