Pojištění domu

 • Vztahuje se na celou Vaší nemovitost včetně stavebních součástí
 • Možnost pojištění domu od počátku stavby až po kolaudaci
 • V případě online sjednání získáte slevu až 43 %
 • Pojištění domu nabízí komplexní ochranu Vašeho domova

Proti čemu je možné si pojistit dům

 

Proti požáru, blesku

Proti požáru, blesku, výbuchu,
kouři nebo pádu letadla.

 

Proti vodovodním kalamitám

Proti vodovodním kalamitám
a dalšímu poškození vodou.

 

Krádež stavebních součástí

Proti krádeži stavebních součástí
třetí osobou.

Přehled limitů balíčků pro pojištění rodinného domu

  Ideal Excelent VIP
Živel

vichřice, krupobití, úder blesku, tíha sněhu nebo námrazy

ok ok ok
Požár a výbuch

požár vč. škod způsobených hašením, výbuch, imploze, kouř

ok ok ok
Katastrofy

sesouvání nebo zřícení lavin, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, zemětřesení, pád stromů, stožárů a jiných předmětů

ok ok ok
Havárie rozvodů

náhlé a nahodilé poškození rozvodů plynu a elektřiny

max.
50 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
Doprava

náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, náraz nebo zřícení letadla, aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly

ok ok ok
Voda - základ

kapalina unikající z vodovodního zařízení, přetlak a zamrzání vody

ok ok ok
Voda - rozšířená

vystoupení vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
Povodeň a záplava

povodeň, záplava

možno připojistit možno připojistit možno připojistit
Odcizení a vandalismus

odcizení stavebních součástí, odcizení materiálu a techniky krádeží vloupáním nebo loupeží, náklady na opravu stavebních součástí

max.
50 tis. Kč

max.
100tis. Kč

max.
500 tis. Kč
Elektřina

zkrat, přepětí, podpětí, krádež elektrické energie

max.
30 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
max.
200 tis. Kč
Náhradní ubytování

náhradní ubytování v případě pojistné události

max.
50 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
Skla a sanitární zařízení

rozbití skla nepojištěným nebezpečím, rozbití sanitárního zařízení nepojištěným nebezpečím

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
200 tis. Kč
Strojní a elektronická rizika

náhlé a nahodilé poškození nebo zničení pevně zabudovaných strojních stavebních součástí pojištěných staveb

fail fail max.
50 tis. Kč
Vyklizovací a bourací náklady

náklady na nezbytné stržení dosud stojících částí pojištěné věci odvoz suti a na uložení nevyužitelných zbytků na místo nejbližší vhodné a povolené skládky

10 % PČ, max.
100 tis. Kč
10 % PČ, max.
100 tis. Kč
10 % PČ, max.
100 tis. Kč
Fasáda

poškození zateplené fasády zvířetem

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
80 tis. Kč
MaxDomov

Pojištění domu

Vztahuje se na všechny domy na území České republiky

Sjednat on-line

 

Pojištění například zahrnuje

 

 • Úder blesku, výbuch, kouř

  Úder blesku, výbuch, kouř, požár, vichřice a krupobití
   

 • Pád stromu, stožáru

  Pád stromů, stožárů, zřícení skal nebo zemin
   

 • Vandalismus

  Vandalismus, odcizení stavebních součástí, materiálů a techniky
   

 • Tíha sněhu

  Tíha sněhu nebo námrazy a také sesuv nebo zřícení půdy
   

 • Náraz dopravního prostředku

  Náraz dopravního prostředku nebo letadla včetně jeho dílů a nákladu
   

 • Požár, povodeň

  Požár, povodeň, záplava nebo vystoupení vody z kanalizace

 

Pojištění v balíčku Excellent obsahuje navíc

 

 • Vystoupení vody

  Vystoupení vody z kanalizace
  s limitem až 25 tisíc Kč

 • Ztráta vody s limitem až 25 tisíc

  Ztrátu vody
  s limitem až 25 tisíc Kč

 • Zatečení atmosférických srážek

  Zatečení atmosférických srážek
  s limitem až 25 tisíc Kč

 • Lom trubky

  Lom trubky
  s limitem až 25 tisíc Kč

 • Odcizení techniky

  Odcizení stavebních
  součástí, materiálů a techniky

 

Pojištění v balíčku VIP obsahuje navíc

 

 • Vystoupení vody z kanalizace

  Vystoupení vody z kanalizace
  s limitem až 50 tisíc Kč

 • Ztráta vody s limitem až 50 tisíc

  Ztrátu vody
  s limitem až 50 tisíc Kč

 • Zatečení atmosférických srážek

  Zatečení atmosférických srážek
  s limitem až 50 tisíc Kč

 • Lom trubky s limitem až 50 tisíc

  Lom trubky
  s limitem až 50 tisíc Kč

 • Odcizení techniky

  Odcizení stavebních
  součástí, materiálů a techniky

Podrobnosti o pojištění získáte v podmínkách

Co vás nejvíce zajímá

Jsem vlastníkem rodinného domu a obývám jeden byt, druhý pronajímám. Jakým způsobem mohu rodinný dům a byty (domácnosti) pojistit?

Vy jako vlastník můžete pojistit stavbu i domácnost, které jsou ve Vašem vlastnictví. A to jak věcí ve Vaší domácnosti, tak i věci v domácnosti, kterou pronajímáte. Nájemník si může sjednat pojištění domácnosti - toto pojištění bude krýt věci v jeho vlastnictví.

Jaké pojištění mám zvolit v případě garáže, která je součástí rodinného domu?

Pokud je garáž samostatnou stavbou a nachází se v místě pojištění, jde o vedlejší stavbu. A lze ji jako vedlejší stavbu pojistit spolu s rodinným domem.
Je-li stavebně součástí rodinného domu, je pojištěna automaticky jako součást rodinného domu. Ale v takovém případě musí být zohledněna v pojistné částce rodinného domu, abyste nebyl podpojištěný. 

Co všechno je považováno za vedlejší stavbu?

Kromě bazénu a garáže jsou to dále například hospodářské budovy, oplocení, kolny, zahradní chatky, přístavky, septiky, plynové zásobníky, čističky odpadních vod, fotovoltaické elektrárny, studny, skleníky, hroby, náhrobky a další.

Na co se pojištění vztahuje?

Kromě rodinného domu a případných vedlejších staveb lze ve smlouvě pojistit i základní vybavení domácnosti, ztrátu nájemného, okrasné zahrady, zahradní jezírko, zahradní nábytek nebo zahradní techniku.