Pojištění domu

 • Vztahuje se na celou Vaší nemovitost včetně stavebních součástí
 • Možnost pojištění domu od počátku stavby až po kolaudaci
 • V případě online sjednání získáte slevu až 40 %
 • Pojištění domu nabízí komplexní ochranu Vašeho domova

Proti čemu je možné si pojistit dům

 

Proti požáru, blesku

Proti požáru, blesku, výbuchu,
kouři nebo pádu letadla.

 

Proti vodovodním kalamitám

Proti vodovodním kalamitám
a dalšímu poškození vodou.

 

Krádež stavebních součástí

Proti krádeži stavebních součástí
třetí osobou.

Přehled balíčků pojištění majetku

  Ideal Excelent VIP
Živel

vichřice, krupobití, úder blesku, tíha sněhu nebo námraz

ok ok ok
Požár a výbuch

Požár, výbuch, imploze, kouř

ok ok ok
Katastrofy

sesuv půdy, sněhová lavina, zřícení skal a zemin zemětřesení, pád stromů a stožárů

ok ok ok
Doprava

náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád letadla, jeho dílů a nákladu, aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly

ok ok ok
Voda - základ

unikající kapalina, přetlak a zamrzání vody

ok ok ok
Voda - rozšířená

vystoupení vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
Povodeň a záplava

povodeň, záplava

fail fail ok
Odcizení a vandalismus

krádež vloupáním, loupežné přepadení, vandalismus

fail max. 50 % z PČ ok
Elektřina

zkrat, přepětí (vč. nepř. úder blesku), podpětí

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
Elektronika

škoda na elektrických přístrojích, škoda na optických přístrojích

max.
35 % z PČ
max.
35 % z PČ
max.
35 % z PČ
Náhradní ubytování

náhradní ubytování v případě škody

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
Domácí zvířata

škody za zvířatech nesloužící k výdělečné činnosti

max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
Skla a sanitární zařízení

rozbití skla nepojištěným nebezpečím, rozbití sanitárního zařízení nepojištěným nebezpečím

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
Škody na věcech mimo domácnost

škoda na kolech mimo místo pojištění, škoda na věcech v zabezpečeném prostranství, škoda na věcech osobní potřeby na sobě, škoda na věcech osobní potřeby mimo pojištění

max.
10 tis. Kč
max.
10 tis. Kč
max.
10 tis. Kč
Peníze a platební karty

škody na peněžní hotovosti nebo zneužití vkladních knížek a platebních karet

max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
Cennosti a věci zvláštní potřeby

škody na cennostech, škody na věcech zvláštní a umělecké hodnoty

max.
20 % z PČ
max.
20 % z PČ
max.
20 % z PČ
Vandalismus - stavby

vandalismus, sprejerství - znečištění, zabarvení

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
Odcizení - stavby

odcizení stavebních součástí, odcizení stavebního materiálu, odcizení stavební techniky

max.
50 tis. Kč
max.
150 tis. Kč
max.
200 tis. Kč
Fasáda - stavby

poškození zateplené fasády zvířetem

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
MaxDomov

Pojištění domu

Vztahuje se na všechny domy na území České republiky

Sjednat on-line

 

Pojištění v balíčku Ideal například zahrnuje

 

 • Úder blesku, výbuch, kouř

  Úder blesku, výbuch, kouř, požár, vichřice a krupobití
   

 • Pád stromu, stožáru

  Pád stromů, stožárů, zřícení skal nebo zemin
   

 • Vandalismus

  Vandalismus, odcizení stavebních součástí, materiálů a techniky
   

 • Tíha sněhu

  Tíha sněhu nebo námrazy a také sesuv nebo zřícení půdy
   

 • Náraz dopravního prostředku

  Náraz dopravního prostředku nebo letadla včetně jeho dílů a nákladu
   

 • Požár, povodeň

  Požár, povodeň, záplava nebo vystoupení vody z kanalizace

 

Pojištění v balíčku Excellent obsahuje navíc

 

 • Vystoupení vody

  Vystoupení vody z kanalizace
  s limitem až 25 tisíc Kč

 • Ztráta vody s limitem až 25 tisíc

  Ztrátu vody
  s limitem až 25 tisíc Kč

 • Zatečení atmosférických srážek

  Zatečení atmosférických srážek
  s limitem až 25 tisíc Kč

 • Lom trubky

  Lom trubky
  s limitem až 25 tisíc Kč

 • Odcizení techniky

  Odcizení stavebních
  součástí, materiálů a techniky

 

Pojištění v balíčku VIP obsahuje navíc

 

 • Vystoupení vody z kanalizace

  Vystoupení vody z kanalizace
  s limitem až 50 tisíc Kč

 • Ztráta vody s limitem až 50 tisíc

  Ztrátu vody
  s limitem až 50 tisíc Kč

 • Zatečení atmosférických srážek

  Zatečení atmosférických srážek
  s limitem až 50 tisíc Kč

 • Lom trubky s limitem až 50 tisíc

  Lom trubky
  s limitem až 50 tisíc Kč

 • Odcizení techniky

  Odcizení stavebních
  součástí, materiálů a techniky

Podrobnosti o pojištění získáte v podmínkách

Co vás nejvíce zajímá

Jsem vlastníkem rodinného domu a obývám jeden byt, druhý pronajímám. Jakým způsobem mohu rodinný dům a byty (domácnosti) pojistit?

Vy jako vlastník můžete pojistit stavbu i domácnost, které jsou ve Vašem vlastnictví. A to jak věcí ve Vaší domácnosti, tak i věci v domácnosti, kterou pronajímáte. Nájemník si může sjednat pojištění domácnosti - toto pojištění bude krýt věci v jeho vlastnictví.

Jaké pojištění mám zvolit v případě garáže, která je součástí rodinného domu?

Jestliže má pojištěný uzavřené pojištění rodinného domu, je garáž, která je jeho součástí, zařazena do pojištění.

Co všechno je považováno za vedlejší stavbu?

Kromě bazénu a garáže jsou to dále například hospodářské budovy, oplocení, kolny, zahradní chatky, přístavky, septiky, plynové zásobníky, čističky odpadních vod, fotovoltaické elektrárny, studny, skleníky, hroby, náhrobky a další.

Na co se pojištění vztahuje?

Pojištění se kromě movitých věcí a majetku, který tvoří domácnost, vztahuje například na cennosti, peníze, vklady, jízdní kola, domácí a hospodářská zvířata nebo optické přístroje.