Pojištění garáže

 • Možnost výběru ze tří variant balíčků pojištění garáže - Ideal, Excelent a VIP
 • Pojištění garáže je možné sjednat samostatně nebo jako připojištění k hlavní budově
 • Při sjednání online sleva až 40 %. Všechny dokumenty Vám budou zaslány elektronicky
 • Výhodná cena a velké množství pojistných rizik v rámci jednoho pojistného produktu

Pojištění Vaši garáž ochrání proti

 

Požár

Požáru, blesku, výbuchu,
kouři nebo pádu letadla

Vichřice, krupobití

Vichřici, krupobití a dalšímu
poškození garáže vodou

Krádež

Krádeži a dalším
nebezpečenstvím

 

 

Přehled balíčků pojištění majetku

  Ideal Excelent VIP
Živel

vichřice, krupobití, úder blesku, tíha sněhu nebo námraz

ok ok ok
Požár a výbuch

Požár, výbuch, imploze, kouř

ok ok ok
Katastrofy

sesuv půdy, sněhová lavina, zřícení skal a zemin zemětřesení, pád stromů a stožárů

ok ok ok
Doprava

náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád letadla, jeho dílů a nákladu, aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly

ok ok ok
Voda - základ

unikající kapalina, přetlak a zamrzání vody

ok ok ok
Voda - rozšířená

vystoupení vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
Povodeň a záplava

povodeň, záplava

fail fail ok
Odcizení a vandalismus

krádež vloupáním, loupežné přepadení, vandalismus

fail max. 50 % z PČ ok
Elektřina

zkrat, přepětí (vč. nepř. úder blesku), podpětí

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
Elektronika

škoda na elektrických přístrojích, škoda na optických přístrojích

max.
35 % z PČ
max.
35 % z PČ
max.
35 % z PČ
Náhradní ubytování

náhradní ubytování v případě škody

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
Domácí zvířata

škody za zvířatech nesloužící k výdělečné činnosti

max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
Skla a sanitární zařízení

rozbití skla nepojištěným nebezpečím, rozbití sanitárního zařízení nepojištěným nebezpečím

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
Škody na věcech mimo domácnost

škoda na kolech mimo místo pojištění, škoda na věcech v zabezpečeném prostranství, škoda na věcech osobní potřeby na sobě, škoda na věcech osobní potřeby mimo pojištění

max.
10 tis. Kč
max.
10 tis. Kč
max.
10 tis. Kč
Peníze a platební karty

škody na peněžní hotovosti nebo zneužití vkladních knížek a platebních karet

max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
Cennosti a věci zvláštní potřeby

škody na cennostech, škody na věcech zvláštní a umělecké hodnoty

max.
20 % z PČ
max.
20 % z PČ
max.
20 % z PČ
Vandalismus - stavby

vandalismus, sprejerství - znečištění, zabarvení

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
Odcizení - stavby

odcizení stavebních součástí, odcizení stavebního materiálu, odcizení stavební techniky

max.
50 tis. Kč
max.
150 tis. Kč
max.
200 tis. Kč
Fasáda - stavby

poškození zateplené fasády zvířetem

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
MaxDomov

Pojištění garáže

I Vaše garáž může být kvalitně a výhodně pojištěna

Sjednat on-line

Balíček pojištění Ideal například kryje

 

 • Požár, kouř, blesk, výbuch

  Požárkouř, blesk, výbuch nebo pád letadla

 • Vichřice, krupobití

  Vichřicikrupobití a další poškození domu deštěm

 • Vandalismus

  Vandalismus a odcizení stavebních součástí 3. osobou

 • Tíha sněhu

  Tíha sněhu, námrazu nebo zatečení atmosférických srážek

 • Přetlak, zamrzání vody

  Přetlak, zamrzání vody, vichřice nebo krupobití
   

 • Rozbití skla nepojištěným nebezpečím

  Rozbití skla 
  nepojištěným nebezpečím

 

Balíček pojištění Excellent navíc obsahuje:

 

 • Vystoupení vody z kanalizace

  Vystoupení vody z kanalizace
  s limitem až 25 tisíc

 • Ztráta vody

  Ztráta vody
  s limitem až 25 tisíc

 • Zatečení atmosférických srážek

  Zatečení atmosférických srážek
  s limitem až 25 tisíc

 • Lom trubky

  Lom trubky
  s limitem až 25 tisíc

 • Odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky

  Odcizení stavebních součástí,
  materiálu a techniky až do 100 tisíc

 

Balíček pojištění VIP navíc obsahuje:

 

 • Vystoupení vody z kanalizace

  Vystoupení vody z kanalizace
  s limitem až 50 tisíc

 • Ztráta vody s limitem

  Ztráta vody
  s limitem až 50 tisíc

 • Zatečení atmosférických srážek

  Zatečení atmosférických srážek
  s limitem až 50 tisíc

 • Lom trubky

  Lom trubky
  s limitem až 50 tisíc

 • Odcizení stavby

  Odcizení stavebních součástí,
  materiálu a techniky až do 200 tisíc

Podrobnosti o pojištění získáte v podmínkách

Co vás nejvíce zajímá

Jaké pojištění doporučujete v případě garáže – samostatně stojící mimo dům bydliště?

Předmětem pojištění mohou být i samostatně pojištěné garáže v osobním vlastnictví včetně všech stavebních součástí.

Jaké pojištění mám zvolit v případě garáže, která je součástí rodinného domu? 

Jestliže má pojištěný sjednané pojištění rodinného domu, je garáž, která je součástí rodinného domu, zařazena do pojištění. Pojistná částka musí odpovídat hodnotě rodinného domu včetně garáže.