Pojištění garáže

 • Možnost výběru ze tří variant balíčků pojištění garáže - Ideal, Excelent a VIP
 • Pojištění garáže je možné sjednat samostatně nebo jako připojištění k hlavní budově
 • Při sjednání online sleva až 43 %. Všechny dokumenty Vám budou zaslány elektronicky
 • Kvalitní pojistná ochrana v rámci jednoho pojistného produktu

Pojištění Vaši garáž ochrání proti

 

Požár

Požáru, blesku, výbuchu,
kouři nebo pádu letadla

Vichřice, krupobití

Vichřici, krupobití, tíze sněhu a námrazy,
vodovodním škodám

Krádež

Krádeži stavebních
součástí třetí osobou

 

 

Přehled limitů balíčků pro pojištění garáže

  Ideal Excelent VIP
Živel

vichřice, krupobití, úder blesku, tíha sněhu nebo námrazy

ok ok ok
Požár a výbuch

požár vč. škod způsobených hašením, výbuch, imploze, kouř

ok ok ok
Katastrofy

sesouvání nebo zřícení lavin, sesouvání půdy, zřícení skal nebo zemin, zemětřesení, pád stromů, stožárů a jiných předmětů

ok ok ok
Havárie rozvodů

náhlé a nahodilé poškození rozvodů plynu a elektřiny

max.
50 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
Doprava

náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, náraz nebo zřícení letadla, aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly

ok ok ok
Voda - základ

kapalina unikající z vodovodního zařízení, přetlak a zamrzání vody

ok ok ok
Voda - rozšířená

vystoupení vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek

max.
30 tis. Kč
max.
40 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
Povodeň a záplava

povodeň, záplava

možno připojistit možno připojistit možno připojistit
Odcizení a vandalismus

odcizení stavebních součástí, odcizení materiálu a techniky krádeží vloupáním nebo loupeží, náklady na opravu stavebních součástí

max.
50 tis. Kč

max.
100tis. Kč

max.
200 tis. Kč
Elektřina

zkrat, přepětí, podpětí, krádež elektrické energie

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
Náhradní ubytování

náhradní ubytování v případě pojistné události

fail fail fail
Skla a sanitární zařízení

rozbití skla nepojištěným nebezpečím, rozbití sanitárního zařízení nepojištěným nebezpečím

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
Strojní a elektronická rizika

náhlé a nahodilé poškození nebo zničení pevně zabudovaných strojních stavebních součástí pojištěných staveb

fail fail max.
50 tis. Kč
Vyklizovací a bourací náklady

náklady na nezbytné stržení dosud stojících částí pojištěné věci odvoz suti a na uložení nevyužitelných zbytků na místo nejbližší vhodné a povolené skládky

max.
100 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
Fasáda

poškození zateplené fasády zvířetem

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
80 tis. Kč
MaxDomov

Pojištění garáže

I Vaše garáž může být kvalitně a výhodně pojištěna

Sjednat on-line

Balíček pojištění Ideal například kryje

 

 • Požár, kouř, blesk, výbuch

  Požárkouř, blesk, výbuch nebo pád letadla

 • Vichřice, krupobití

  Vichřicikrupobití a další poškození domu deštěm

 • Vandalismus

  Vandalismus a odcizení stavebních součástí 3. osobou

 • Tíha sněhu

  Tíha sněhu, námrazu nebo zatečení atmosférických srážek

 • Přetlak, zamrzání vody

  Přetlak, zamrzání vody, vichřice nebo krupobití
   

 • Rozbití skla nepojištěným nebezpečím

  Rozbití skla 
  nepojištěným nebezpečím

 

Balíček pojištění Excellent navíc obsahuje:

 

 • Vystoupení vody z kanalizace

  Vystoupení vody z kanalizace
  s limitem až 25 tisíc

 • Ztráta vody

  Ztráta vody
  s limitem až 25 tisíc

 • Zatečení atmosférických srážek

  Zatečení atmosférických srážek
  s limitem až 25 tisíc

 • Lom trubky

  Lom trubky
  s limitem až 25 tisíc

 • Odcizení stavebních součástí, materiálu a techniky

  Odcizení stavebních součástí,
  materiálu a techniky až do 100 tisíc

 

Balíček pojištění VIP navíc obsahuje:

 

 • Vystoupení vody z kanalizace

  Vystoupení vody z kanalizace
  s limitem až 50 tisíc

 • Ztráta vody s limitem

  Ztráta vody
  s limitem až 50 tisíc

 • Zatečení atmosférických srážek

  Zatečení atmosférických srážek
  s limitem až 50 tisíc

 • Lom trubky

  Lom trubky
  s limitem až 50 tisíc

 • Odcizení stavby

  Odcizení stavebních součástí,
  materiálu a techniky až do 200 tisíc

Podrobnosti o pojištění získáte v podmínkách

Co vás nejvíce zajímá

Je možné pojistit i garáže nacházející se na jiném místě než rodinný dům?
Je možné pojistit i garáže nacházející se na jiném místě než rodinný dům? 

Ano, předmětem pojištění mohou být i samostatně stojící garáže v osobním vlastnictví včetně všech stavebních součástí.

Jaké pojištění mám zvolit v případě garáže, která je součástí rodinného domu? 

Pokud je garáž samostatnou stavbou a nachází se v místě pojištění, jde o vedlejší stavbu. A lze ji jako vedlejší stavbu pojistit spolu s rodinným domem.
Je-li stavebně součástí rodinného domu, je pojištěna automaticky jako součást rodinného domu. Ale v takovém případě musí být zohledněna v pojistné částce rodinného domu, abyste nebyl podpojištěný.