Odpovědnost vlastníka

 • Vztahuje se na škody, které vznikly na území České republiky.
 • Kryje škodu vlastníka, nájemce nebo správce nemovitosti.
 • Toto pojištění můžete sjednat online z pohodlí Vašeho domova se slevou až 43 %.
 • Jedná se o doplňkové připojištění k pojištění stavby nebo domácnosti.

Rozsah pojištění odpovědnosti

(Podrobnosti o pojištění získáte v podmínkách)

Volitelný limit 1 mil. Kč / 2,5 mil. Kč / 5 mil. Kč / 10 mil. Kč / 20 mil. Kč / 50 mil. Kč.

Možnost výběru připojištění občanské odpovědnosti i odpovědnosti vlastníka nemovitosti.

  Min. pojistná částka  Max. pojistná částka
Pojištění odpovědnosti 1 000 000 Kč 50 000 000 Kč

 

MaxDomov

Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka

Buďte odpovědní ke svému majetku

Sjednat on-line

 

Pojištění se vztahuje na

 

 • Škody vzniklé vlastnictvím

  Škody vzniklé vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou nemovitostí

 • Újmy na vlastnictví

  Újmy vyplývající z vlastnictví nebo provozu zařízení v domě určeném pro nájemníky

 • Poškození na vlastnictví budovy

  Poškození na vlastnictví budovy nebo díla ve stavbě

 • Úhona na vlastnictví

  Úhona na vlastnictví nebo užívání pozemku, které patří k budově

 • Škody vzniklé při provádění stavební činnosti

  Škody, které vznikly při provádění stavební činnosti

 • Vztahuje se na škody vzniklé na území ČR

  Vztahuje se na škody vzniklé na území ČR

Co vás nejvíce zajímá

Jaké škody pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka chrání?

Toto připojištění se vztahuje na škodu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím, držbou, nájmem nebo správou nemovitosti, vlastnictvím a provozem zařízení v domě určeném pro nájemníky, vlastnictvím budovy nebo díla ve stavbě a také s prováděním stavební činnosti. Pojištění odpovědnosti za škodu vlastníka kryje škody vzniklé na území České republiky. 

Jak si mohu sjednat toto pojištění?

Toto pojištění je možné uzavřít pouze jako doplňkové připojištění k pojištění stavby nebo domácnosti. Je možné ho sjednat online, prostřednictvím naší partnerské sítě nebo na naší pobočce. 

Od kdy pojištění platí?

Pojištění platí dnem uvedeným jako počátek pojištění v pojistné smlouvě a končí dnem zániku pojistné smlouvy.

Potřebuji změnit některé údaje na pojistné smlouvě. Jakým způsobem to mám provést? 

Jestliže si přejete změnit údaje na Vaší pojistné smlouvě, vyplňte prosím Žádost o změnu na pojistné smlouvě a my na základě toho příslušné změny provedeme.

Jak mohu nahlásit pojistnou událost?

V tomto případě je nutné vyplnit příslušné oznámení (Oznámení pojistné události – pojištění majetku a odpovědnosti a Žádost o náhradu škody – pojištění odpovědnosti). Vhodné je hlášení doplnit o fotodokumentaci poškozených věcí, případně o nabývací doklady od zničených/poškozených věcí nebo případně o čestné prohlášení.

Na jaké číslo mám volat, jestli potřebuji využít asistenční služby?

V případě potřeby kdykoli volejte na telefonní číslo +420 296 339 687

Jak mohu smlouvu vypovědět?

Pojistnou smlouvu je možné vypovědět prostřednictvím písemné výpovědi, která je doručená do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy (pojištění zanikne uplynutím osmidenní výpovědní doby), nejméně šest týdnů před koncem pojistného období (pojištění zanikne posledním dnem daného pojistného období) nebo do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události pojišťovně (pojištění zanikne uplynutím měsíční výpovědní doby).