Pojištění podnikatelů a živnostníků

Pojištění podnikatelů a živnostníků

Podnikání představuje rizikovou formu výdělečné činnosti, která může být zdrojem vysokých zisků a úspěšné kariéry. Stačí ale jedna chyba či nepřízeň osudu a můžete finančně ohrozit nejen svůj byznys, ale i sebe a svou rodinu. Smutných příkladů nalezneme tisíce – vyhořelé dílny, vykradené obchody nebo zatopené sklady - to jsou jen mediálně nejznámějšími příběhy. Často se podnikatelé dostávají do problémů i kvůli odpovědnosti za škody způsobené svou podnikatelskou činností nebo výrobky, které dodávají svým zákazníkům. Chránit se před všemi riziky bohužel nelze, ale finanční dopady mnoha nebezpečí můžeme eliminovat vhodným pojištěním.

Nutnost pojistit svůj majetek si uvědomuje čím dál více podnikatelů a živnostníků v ČR. Dokazují to i výsledky předepsaného pojistného členů České asociace pojišťoven. Meziročně došlo k nárůstu v počtu smluv i celkového objemu předepsaného pojistného v pojištění podnikatelských rizik o 3 %, což představuje nárůst o více než 200 mil. Kč, a zvyšuje se tak propojištěnost v tomto segmentu pojištění. K navýšení počtu uzavřených smluv došlo zejména u drobnějších živnostníků a menších firem, které si uvědomují riziko ohrožení své existence na trhu v případě vzniku pojistné události. Průměrná výše odškodnění v posledních letech neustále stoupá, a to nejen u škod na majetku, ale zvláště v případě újmy na zdraví v rámci pojištění odpovědnosti. Proto se doporučuje i pro nejmenší firmy sjednat limit pojistného plnění alespoň ve výši 5 milionů korun.

Pojištění podnikatelů představuje velmi dynamické odvětví, jehož rozsah pojistného krytí se neustále rozšiřuje v souladu s potřebami klientů. Základem je pojištění majetku, tedy budov určených k podnikání, movitého majetku jako jsou např. zásoby, stroje, vybavení kanceláří, ale také třeba peníze a ceniny, případně další majetek, a to proti živelným pohromám, krádežím či před vandalismem. Pojistit si však lze rovněž podnikatelskou činnost jako takovou ve formě pojištění odpovědnosti za újmu, kterou podnikatelský subjekt způsobí jinému, např. vadným výrobkem, či porušením povinnosti, v důsledku čehož dojde k poškození zdraví, usmrcení nebo škodě na věcech.

V poslední době se objevují stále jednodušší možnosti, jak si pojištění sjednat. Dokonce je to možné vyřídit i online prostřednictvím webových stránek. Takovéto pojištění začala nabízet podnikatelům a menším firmám s ročním obratem do 15 mil. Kč například MAXIMA pojišťovna. Její webová aplikace poskytne automaticky nejen nezávaznou kalkulaci na základě nastavení konkrétních parametrů pojištění, ale rovnou i možnost si pojištění okamžitě sjednat a to bez nutnosti další administrativy nebo zasílání papírových smluv k podpisu. 

Aby Vás od Vašich nápadů a píle nebrzdily živly ani nehody, uzavřete si pojištění podnikatelů MaxByznys On-line od MAXIMA pojišťovny, právě teď se slevou 15 % a podnikejte bez starostí!

MAXIMA pojišťovna, a.s.