Pojištění profesní odpovědnost znalců

 • Produkt splňuje požadavky zákona č. 254/2019 sb..
 • Pojištění se sjednává individuálními pojistnými smlouvami.
 • Zákonný rozsah pojištění doplněn o vybraná rizika obecné odpovědnosti.
 • Možnost pojištění limitů plnění nad rámec zákona.
 

Limity, které zákon stanovuje jsou dle kategorie:

 1. Minimální limit pojistného plnění pro znalce je 1 mil. Kč
 2. Minimální limit pojistného plnění pro znalecké kanceláře a znalecké ústavy je 5 mil. Kč
 3. Pojištění lze sjednat s limitem pro jednu a všechny újmy ze škodných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku od minimálního zákonného limitu až do výše 20 mil. Kč.

Výhody:

Kategorie Limit pojistného plnění Roční pojistné
Znalec (samostatný) 1 000 000 Kč 1 990 Kč
Znalecká kancelář, znalecký ústav 5 000 000 Kč 10 100 Kč
 • výhodná cena
 • rychlý proces sjednání včetně jednoduché správy pro následná pojistná období,
 • potvrzení o splnění zákonné povinnosti.

 

Pojištění profesní odpovědnost znalců

Pojištění profesní odpovědnosti znalců

Přesně na míru Vašim potřebám

Sjednejte si pojištění

 

Jak sjednat pojištění profesní odpovědnosti znalců?

 

 1. Zájemce o pojištění vyplní a podepíše Žádost o pojištění odpovědnosti za vadu poskytnuté odborné služby pro znalce (dále jen „Žádost“).

 2. Žádost zašle naskenovanou na poptavky@maxima-as.cz
  Žádost je možno také odevzdat přímo na pobočce Maximy: Italská 1583/24, Praha 2.

 3. Maxima pojišťovna zpracuje žádost do formy pojistné smlouvy a zájemci zašle kompletní návrh pojistné smlouvy na emailovou adresu, uvedenou v Žádosti.

 4. V e-mailu bude poučení a instrukce - smlouva se uzavírá až zaplacením pojistného; pro zaplacení bude stanovena doba, jejímž marným uplynutím nabídka zanikne. Platba 1. splátky bude nastavena do 30 dnů od vystavení návrhu smlouvy.

 5. V e-mailu, který klientovi zašleme spolu se smlouvou, jsou také veškeré předsmluvní informace a další nezbytné informace (VPP, IPID apod.). Ve smlouvě je uvedeno, že zaplacením klient potvrzuje, že:
  -se seznámil se smlouvou/VPP/info,
  -se smlouva uzavírá až zaplacením,
  -odpovídá jeho potřebám a požadavkům.
  Zájemce uhradí pojistné dle pojistné smlouvy.

 6. Pojišťovna vygeneruje a zašle pojistku jako potvrzení ve smyslu zákona č. 254/2019 sb. Pojistka bude zaslána na emailovou adresu, uvedenou v Žádosti.