Rychlá pomoc klientům zasaženým tornádem

(Praha, 25. června 2021) Maxima pojišťovna aktivně řeší situaci na Jižní Moravě po katastrofickém zásahu oblasti tornádem. Posiluje mobilní týmy likvidátorů a taky všechny zaměstnance, kteří mohou v této situaci klientům pomoci. Při pomoci klientům u katastrofických škod nastupují pravidla zrychlené likvidace.
Počítáme s okamžitými výplatami záloh všem zasaženým klientům, z nichž někteří doslova přišli o všechno. Škody způsobené tornádem je pojišťovna připravena plně hradit, a to z pojistek pokrývajících rizika škody z přírodních katastrof způsobených silným větrem, škody po tornádu jsou tedy zcela likvidní.
Klienti mohou rovnou začít odklízet škody, ale je třeba pořídit alespoň základní dokumentaci rozsahu škod prostřednictvím fotografií nebo videa. Škody mohou nahlásit na LPU@maxima-as.cz více informací získají i na infolince +420 273 190 400. S odklízením škod není třeba čekat na likvidátory.
Stejně jako v minulosti při rozsáhlých povodních nebo silných vichřicích, bude pojišťovna i v tomto případě věnovat situaci maximální nasazení a jsme připraveni na proaktivní, zjednodušenou, rychlou a vstřícnou pomoc klientům. Naše myšlenky jsou s obyvateli postižených obcí, kteří utrpěli zdrcující ztráty na životech, zdraví a majetku.


Maxima pojišťovna, a.s.