Škody z pojištění schopnosti splácet a pojištění osobních věcí a zneužití karty Home Credit

 

Škody z pojištění schopnosti splácet
a pojištění osobních věcí a zneužití karty
Home Credit

V životě nás může potkat celá řada nepříjemných událostí, kdy snadné vyřízení pojistné události může tyto situace zmírnit.
Pojistnou událost oznamujte bez zbytečného odkladu. Kontakty jsou uvedené ve formuláři Oznámení pojistné události, který naleznete ve spodní části této stránky.

Informace týkající se Vaší pojistné události se dozvíte na tel. čísle: +420 542 527 528 nebo na e-mailové adrese: hc@maxima-as.cz.