Nepojistitelnost

Nepojistitelnost jsou podmínky, za kterých se není možné pojistit. Pojistit nejde takové jednání, které by mohlo zapříčinit vznik škody, dále je to pojištění, které by bylo v rozporu se zákony. Pojistit se není možné také v případě, kdy je počet škod tak velký, že pojišťovna nemůže na sebe přijmout riziko. V neposlední řadě je tu také módnost, neboť změna v trendech může vést k neprodejnosti pojistného produktu. Posledním bodem, proč nelze pojištění sjednat je situace, kdy je riziko příliš veliké a není možné ho přesně číselně určit.