Medica Mente Clinic Group s.r.o

Typ zařízení
Adresa
J. Plachty 3311/18, 150 00, Praha 5
Telefon
253 253 252
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.