Profema

Typ zařízení
Adresa
Nad Spádem 641/20, 147 00, Praha 4
Telefon
737 220 878
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.

G-Innova

Typ zařízení
Adresa
Zenklova 340/22, 180 00, Praha 8
Telefon
776 303 046
Kromě nutné a neodkladné péče poskytují také zdravotnické služby, které překračují standardní úroveň a rozsah veřejného zdravotního pojištění v ČR.
Tyto nadstandardní náklady MAXIMA pojišťovna v rámci zdravotního pojištění cizinců NEPROPLÁCÍ.

MUDr. Ivan Šach

Typ zařízení
Adresa
Křižíkova 51, 186 00 Praha 8
Telefon
+420 224 817 344

Zdravotnické zařízení vyžaduje za vyšetření úhradu klientem. Klient má nárok na zpětnou úhradu od pojišťovny  ( po předložení originálu dokladu o zaplacení a lékařské zprávy ). Pojistné plnění bude vyplaceno popřípadě kráceno dle cen veřejného zdravotního pojištění ČR. (v souladu s Všeobecnými pojistnými podmínkami pro komplexní zdravotní pojištění cizinců, Článek VI., Pojistné plnění, bod 6.)

Medilex, spol. s r.o.

Typ zařízení
Adresa
Mezibranská 21, 110 00 Praha 1
Telefon
+420 222 211 332

Zdravotnické zařízení vyžaduje za vyšetření úhradu klientem. Klient má nárok na zpětnou úhradu od pojišťovny (po předložení originálu dokladu o zaplacení a lékařské zprávy).