Třetinu případů nakažených tuberkulózou tvoří cizinci

Třetinu případů nakažených tuberkulózou tvoří cizinci


V Praze tvoří více než polovinu případů nakažených tuberkulózou cizinci, a to převážně z Ukrajiny. Ukazují to statistiky lékařů, podle kterých se počty nakažených přitom meziročně snižují. Problém tvoří hlavně cizinci, kteří pobývají na našem území ilegálně a v případě onemocnění se dostanou k lékaři až v pokročilém stadiu nemoci.

Tuberkulóza je relativně častým onemocněním v rozvojových zemích, v rámci Evropské unie je například nadprůměrný výskyt v Pobaltí, ale i v dalších zemích bývalého Sovětského svazu, jako například v Bělorusku, Litvě, Lotyšsku, Moldávii, Rumunsku, Rusku a na Ukrajině.

Podle epidemiologů představují největší riziko cizinci, kteří jsou nepojištění a pobývají na našem území ilegálně, léčba TBC je velmi nákladná.

Za konkrétní příklad můžeme uvést případ cizince zdravotně pojištěného u Maxima pojišťovny, který trpí multirezistentní formu TBC, což znamená, že jej nelze léčit běžně používanými medikamenty. Léčbu provádí specializované nemocniční pracoviště v Praze, kde mu jsou podávány speciální medikamenty pro léčbu tohoto typu onemocnění. Jeho hospitalizace trvala téměř půl roku, a i v této chvíli stále užívá speciální léky. Odhad ošetřujících lékařů na dobu, kdy bude muset užívat pacient léky je další rok a půl. Celkové náklady na tohoto pacienta tak Maxima pojišťovnu přijdou na více než milion korun.
V těchto případech je role pojišťovny naprosto nezanedbatelná, neboť pokud by cizinec nebyl pojištěný, veškeré výdeje by zůstaly právě na pacientovi.

Základem prevence je podle odborníků pečlivá kontrola a vyšetření žadatelů o azyl. To však ale nevyřeší problém s těmi, kteří jsou v Česku ilegálně.