Výbor pro audit

S ohledem na znění ust. § 44 odst. 6 a 3 zákona č. 93/2009 Sb. pojišťovna nemusí zřizovat Výbor pro audit. Funkce Výboru pro audit bude vykonávat dozorčí rada. Předsedou dozorčí rady je Ing. Jaromír Florián, dalšími členy jsou Prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc. a Ing. Miroslav Kimminich.