Rizikové životní pojištění MaxJistota

 • Díky jednotné ceně
  je pojištění atraktivní nejen pro starší zájemce
 • Pojistné plnění je v případě trvalých následků vypláceno již od 0,5 %
 • Ochraňuje pojištěného
  v celém rozsahu až do věku 75 let
 • Pojištění se sjednává
  bez spořící složky
  a dalších poplatků

Další výhody pojištění

 

Trvalé následky

Trvalé následky vzniklé úrazem
plníme již od 0,5 % a až s 5násobnou progresí

Tělesné poškození

Tělesné poškození rychle
odškodňujeme

Jednoduché, srozumitelné a cenově přijatelné

Jednoduché, srozumitelné
a cenově přijatelné pojištění
 

 

MaxJistota

Rizikové životní pojištění MaxJistota

Vhodné pro všechny bez ohledu na věk a pohlaví

Napište nám

 

Co všechno si můžete pojistit?

 

 • Úrazy včetně trvalých následků

  Úrazy včetně trvalých
  následků s progresí

 • Invalidita

  Invaliditu
  2. a 3. stupně

 • Úmrtí

  Úmrtí
  v době trvání pojistky

 • Hospitalizace

  Hospitalizaci z důvodu nemoci, úrazu,
  těhotenství nebo porodu

 • Vaše ratolesti

  Vaše ratolesti
  na úrazy a další nehody

 • Velmi vážné onemocnění

  Velmi vážné onemocnění
  jako je například rakovina

 

Co vás nejvíce zajímá

Jakým způsobem mám ohlásit úraz?

V tomto případě je nutné vyplnit písemné oznámení o vzniku pojistné události (který naleznete ve složce Podmínky a formuláře) a k němu doložit lékařské zprávy, které se vztahují k předmětnému úrazu. Tyto dokumenty pak zašlete na e-mail lpu@maxima-as.cz nebo na adresu pojišťovny: Maxima pojišťovna a.s. Maxima pojišťovna a.s., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 Vinohrady. Jestliže má pojištěný sjednané pojištění denního odškodného za léčení úrazu, je jeho povinností na vyžádání prokázat výši příjmů za posledních 12 měsíců před vznikem pojistné události. 
V souvislosti s úrazem může dojít také k úmrtí nebo mohou vzniknout trvalé následky. Pojistné plnění z pojištění pro případ smrti je vypláceno obmyšlené osobě, která je uvedena v pojistné smlouvě. V případě, že není uvedena obmyšlená osoba, je pojistné plnění v tomto případě vypláceno osobám na základě posloupnosti uvedené v občanském zákoníku. Pojistné plnění za trvalé následky je vypočítáváno procentuálně podle „Tabulky pro oceňování rozsahu trvalých následků“, kterou naleznete v sekci Podmínky a formuláře.  V případě, že chcete nahlásit trvalé následky nebo smrt vzniklou úrazem, je nutné vyplnit příslušné oznámení, která jsou volně dostupné ve složce Podmínky a formuláře

Jak mám vyplnit hlášení o úrazu a co mám všechno doložit?

Vyplňte přední stranu Oznámení škodné události - úraz (je možné také elektronicky), zadní stranu vyplňuje Váš lékař. Za vyplnění tohoto protokolu lékařem se platí poplatek, který však pojišťovna neproplácí. Lékař k tomuto dokumentu také přiloží kopie požadovaných dokumentů.  

Kam mám poslat hlášení úrazu?

Řádně vyplněné Oznámení škodné události - úraz včetně všech příloh odešlete na e-mail info@maxima-as.cz nebo osobně doneste na adresu pojišťovny: Maxima pojišťovna, Italská 1583/24, 120 00 Praha 2.

Co je čekací doba a jaký má vliv na výplatu pojistného plnění? 

Čekací doba je období, kdy pojišťovna nemá povinnost hradit pojistné plnění z událostí, které by jinak byly chápány jako pojistné události.

Z jakých důvodů může být pojištění ukončeno? 

Rizikové životní pojištění může zaniknout z různých příčin (například smrt nebo vznik pojistné události), které jsou detailně vysvětleny ve Všeobecných pojistných podmínkách

Jakým způsobem mohu vypovědět smlouvu?

V tomto případě je nutné vyplnit Žádost o zrušení smlouvy zdravotního pojištění. Vyplněný formulář odešlete na e-mail info@maxima-as.cz, na adresu: Maxima pojišťovna a. s., Italská 1583/24, 120 00 Praha 2 – Vinohrady nebo prostřednictvím Vašeho zprostředkovatele.