Změny ve sjednávání rizikového životního pojištění MaxEfekt

Začátkem měsíce srpna jsme provedli důležité změny v procesu sjednávání životního pojištění. Rozumíme, že dokládání výpisů ze zdravotní dokumentace nebo lékařských prohlídek může být časově i organizačně náročné. S ohledem na to jsme provedli úpravu upisovacích pravidel životního pojištění.
Nově automatické dokládání výpisu ze zdravotní dokumentace vyžadujeme pouze u určitých rizik a pro vyšší pojistné částky. Konkrétně je to u rizika smrti z jakýchkoli příčin, invalidity 1., 2. a 3. stupně a u velmi vážných onemocnění. Tato změna platí pro pojistné částky nad 6 milionů Kč, respektive 4 miliony Kč u osob nad 50 let. Tímto krokem usnadňujeme celý proces sjednávání pojištění a zlepšujeme komfort pro Vás i pro naše poradce.
Samozřejmě, individuální vyžádání zdravotnické dokumentace si ponecháváme v případech, kdy je to nezbytné, například v komplikovaných nebo hraničních situacích, které vyplývají z informací uvedených ve zdravotním dotazníku. To dává našim poradcům možnost jednat flexibilně a zohlednit specifické potřeby a situace každého klienta.
Od 4. srpna 2023 je nová metodika sjednávání životního pojištění již implementována v naší obchodní aplikaci MAX. Během sjednávání pojistné smlouvy v aplikaci MAX Vám budou zobrazována upozornění související s požadovaným rozsahem pojistného krytí, aby byla komunikace co nejpřehlednější a nejkomfortnější.
Děkujeme Vám za důvěru a spolupráci.
 


Vaše Maxima pojišťovna