Rizikové životní pojištění MaxEfekt

Rizikové životní pojištění MaxEfekt, aktuálně ve verzi 3.0, je vhodné zejména pro ty, jenž mají zájem krýt sebe a zejména své blízké před finančním zatížením vzniklým úrazem, nemocí nebo dokonce úmrtím. Sjednejte si jej na naší pobočce nebo u našich partnerů.

Jste zde

 1. Hlavní výhody
 2. Varianty a ceny
 3. Ke stažení

Pro koho je rizikové životní pojištění MaxEfekt 3.0 určeno?

MaxEfekt 3.0 nabízí moderní a komplexní pojistné krytí s možností variabilního nastavení, které je vhodné jak pro běžné tak i pro náročné klienty. Díky své flexibilitě je také vhodným nástrojem na krytí rizik spojených se splácením hypotéky nebo jiných úvěrů.

Máte zájem o pojištění?

Hlavní výhody produktu MaxEfekt 3.0

 • pojištění bez spořící složky a jakýchkoliv poplatků
 • sleva 5 % za zdravý životní styl a dalších 5 % za komplexní pojištění
 • možnost kombinace konstantních i klesajících pojistných částek
 • pojistná ochrana do vysokého věku 75 let
 • pojištění invalidity s možností volby invalidity 1., 2. a 3. stupně s pojistnou částkou až 4 mil. Kč
 • pojištění pracovní neschopnosti s možností zpětného plnění již od prvního dne a s denním limitem 650 Kč bez prokazování příjmů
 • připojištění velmi vážných onemocnění s širokým pojistným krytím (př. připojištění počátečních stádií rakoviny karcinomu in situ, eboly, infarktu, rakoviny apod.)
 • trvalé následky úrazu s plněním již od 0,5 % s až 8násobnou progresí
 • Vzhledem k aktuální bezpečnostní situaci ve světě jsme odstranili výluku na terorismus.
 • denní odškodné úrazem s vysokým denním limitem bez prokazování příjmů a až s 3násobnou zpětnou progresí
 • tělesné poškození s rychlou výplatou pojistného plnění
 • připojištění zdravotních asistencí na telefonu - MaxDoctors
 • a mnoho dalšího

Proti čemu Vás rizikové životního pojištění MaxEfekt 3.0 ochrání?

Úrazové pojištění

Zajistí Vám finanční prostředky v případě nečekané nehody. Můžete si zvolit úrazové připojištění, které zahrnuje různé varianty pojistného krytí. Více o úrazovém pojištění - zde.

Pojištění trvalých následků úrazu s progresí

Pojištění kryje dlouhodobé negativní finanční dopady trvalých následků způsobených nepříjemným úrazem. Pojistné plnění je odvislé od pojistné částky a od rozsahu poškození zdraví, které úraz způsobil.  Více o pojištění trvalých následků - zde.

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti

V případě nemoci nebo úrazu vyplatíme finanční částku, která Vám a Vaší rodině pomůže lépe zvládnout případnou nepříznivou finanční situaci. V rámci pojištění pracovní neschopnosti získáte denní plnění až do výše 650 Kč bez prokazování příjmu a s plněním po celou dobu trvání pracovní neschopnosti. Denní odškodné nově ve dvou variantách karenční doby – 8 dnů, 15 dnů (obě varianty s výplatou zpětně). Více o pojištění - zde.

Pojištění invalidity

Pokud je Váš zdravotní stav následkem nemoci nebo úrazu natolik závažný, že Vám byla přiznána jakákoliv invalidita (1., 2. nebo 3. stupně), naše pojištění Vás ochrání právě i v těchto případech. V MaxEfektu 3.0 je pojistná částka navýšena až na 4 mil. Kč. Výplata pojistné částky na invaliditu ve výši 50 % po přiznání stupně invalidity, 50 % po 12 měsících (dříve 40/60). V případě trvalé invalidity 100% PČ ihned.

Pojištění smrti

Úmrtí je pro všechny citlivá a bolestná událost, která ve většině případech přichází nečekaně. My se postaráme o to, aby finanční dopad pro Vaše blízké byl co nejmenší. Pojistnou částku si také můžete navýšit pro případ dopravní nehody. Výplatu nekrátíme ani v případě smrti úrazem v souvislosti s alhoholem, pokud nedojde k smrti nebo těžkému ublížení na zdraví jiné osoby.

Pojištění hospitalizace

Pobyt v nemocnici při nevyhnutelné hospitalizaci se již několik let neustále zdražuje. Chápeme, že starosti s platbou jsou to poslední, co chcete při pobytu v nemocnici řešit. Proto jsme pro Vás připravili speciální pojištění hospitalizace.

Pojištění dětí

Dětský život velmi často provází nehody a úrazy. Nemocnice v České republice každoročně ošetří téměř půl miliónu dětských úrazů. Rodičům je přitom ročně k dispozici pouze 9 dní ošetřovného. Úrazové pojištění dětí od Maxima pojišťovny Vám umožní být se svým dítětem i ve chvílích po úrazu a nemusíte se tak obávat těžkého finančního dopadu na celou rodinu. Více informací - zde.

Cena pojištění - kontaktujte nás!