Jste cizinka a chystáte se mít miminko? Myslete na pojištění těhotenství i samotného porodu.

připojištění Pregnancy

Jste cizinka, žijete delší dobu v České republice a chystáte se mít miminko? Je na čase uvažovat o pojištění těhotenství a porodu. V Komplexním zdravotním pojištění cizinců je součástí pojištění těhotenství a porod. Pro úhradu zdravotní péče v souvislosti s těhotenstvím a porodem se uplatňuje čekací doba v délce 8 měsíců ode dne počátku pojištění, po kterou se pojištění nevztahuje na těhotenství a porod. Tomu se lze vyhnout, pokud je sjednáno připojištění Pregnancy.

Připojištění Pregnancy hradí všechny těhotenské prohlídky budoucí maminky v průběhu těhotenství a porod. Dále zahrnuje náklady na poporodní péči o jednoho či více novorozenců, při pobytu v porodnici, a to až do celkového limitu (základní je 500 000 Kč), na který je připojištění uzavřeno. V případě, že toto připojištění bylo uzavřeno v průběhu těhotenství, pojištění kryje náklady zdravotní péče podle běžného harmonogramu až od počátku pojištění. Po porodu je ale nutné, aby Vaše dítě mělo co nejdříve své pojištění.

Pokud není ani jeden z rodičů Čech nebo nemá veřejné zdravotní pojištění je nezbytné dítě pojistit, nejlépe uzavřít Komplexní zdravotní pojištění cizinců ve variantě Baby, která zahrnuje také preventivní zdravotní prohlídky dítěte. Pojištění lze sjednat například na naší pobočce. Před vstupem do pojištění je v některých případech nutné přezkoumat zdravotní stav těhotné maminky, proto návštěvu pobočky pojišťovny neodkládejte. Zájemce o pojištění dodá např. lékařskou zprávu od gynekologa nebo propouštěcí zprávu z porodnice.

Závěrem bychom chtěli upozornit, že pokud nemáte žádné pojištění nebo máte jen pojištění Nutné a neodkladné péče nebo Vaše pojištění porod nekryje, musíte sama zaplatit náklady na zdravotní péči při porodu i po porodu. V některých komplikovaných případech může jít až o statisíce korun. Myslete také na limit, který v pojistné smlouvě sjednáte. Aby dostatečně pokryl všechnu zdravotní péči, která bude poskytnuta. Jsme tu s Vámi.