Proč je dobré mít pojištění kybernetických rizik?

Pojištění kybernetických rizik

V dnešní době sdílíme většinu našich osobních i firemních dat na internetu. Tato data jsou neustále ohrožená například hackery, bývalými zaměstnanci, ale také nedbalostí současného zaměstnance. Ztráta dat či jejich zneužití vede ke ztrátě důvěry Vašich zákazníků, dodavatelů a tím i finančních prostředků a v neposlední řadě i poškození Vaší značky. Navíc nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů (GDPR) ukládá povinnost zabezpečit všechna osobní data. Za nedodržení dostatečného zabezpečení hrozí vysoké pokuty. Jejich maximální výše je 20.000.000 eur nebo 4 % z celkového ročního obratu společnosti (vyšší z obou možností) a bude záviset na řadě faktorů, jako je např. závažnost a délka porušování nebo třeba počet poškozených občanů.

Pachatelé kybernetických průniků si vybírají nejraději finanční instituce, ale ohroženy jsou například i eshopy, zdravotnická zařízení, obce, města nebo třeba organizace z oblasti školství.

Postižený subjekt se může nacházet v pozici oběti, ale také v pozici viníka kybernetických útoků.

Pojištění kybernetických rizik jako záchranný kruh

Stejně tak jako existují pojištění proti živelným katastrofám, tak se dá chránit proti nejvážnějším kybernetickým hrozbám, které jsou na stejné úrovni jako přírodní živly.

V první řadě je důležité dostatečné zabezpečení citlivých údajů v rámci firmy. Pakliže dojde k prolomení zabezpečení, je dobré se krýt pojištěním. Pojďme si tedy říci více o tomto velmi podstatném pojištění.

Pojištění kybernetických rizik a odpovědnosti za data od Maxima pojišťovny je určeno všem podnikatelům s ročním obratem do 500 milionů korun. Tento produkt kryje nejen kybernetická rizika, ale reaguje i na nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 Evropské unie (GDPR).

Pojištění kybernetických rizik kryje kybernetická rizika v rozsahu obvyklém a světovém trhu a rizika spojená s odpovědností za data i bez souvislosti s IT = GDPR, rizika spojená s odpovědností za data v souvislosti s platebními kartami, vč. sankcí a pokut a nadstandardně i finanční náklady regulatorního řízení v souvislosti s GDPR, vč. sankcí a pokut v rámci ČR i mimo.

Úplné podrobnosti se dozvíte na stránce Pojištění kybernetických rizik a odpovědnosti za data (GDPR).

Na závěr bychom chtěli upozornit, že každý systém je napadnutelný, ale daleko větší hrozbou může být lidská chyba, která může vést k nechtěnému úniku nebo zneužití citlivých údajů. A i proti tomuto riziku se dá pojistit.