Více než 80 % požárů komínů mají na svědomí saze v nevyčištěných komínech

Více než 80 % požárů komínů mají na svědomí saze v nevyčištěných komínech

Chalupářská sezóna se dostává do plného proudu a nikdo z nás nechce vidět na střeše své chalupy pověstného „červeného kohouta“. 
Během loňské topné sezóny došlo k 950 požárům způsobených komíny. Nejvíce požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Jen během loňské topné sezóny bylo takových požárů 856 z celkového počtu 950. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně nebo špatné spáry. Přímá škoda těchto požárů dosáhla celkové částky 28,4 mil. Kč, naštěstí nedošlo k usmrcení osob, ale přesto se 14 osob zranilo.
Jaké povinnosti jsou s užíváním komínu spojené?
Povinnost, jak se starat o bezpečný provoz komína, kouřovodu a spotřebiče paliv upravuje česká legislativa. Úkony jako pravidelné čištění, kontroly a revize komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv stanoví v podrobnostech Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Základní lhůta pro čištění spotřebiče paliv do 50 kW při celoročním provozu je: 3× ročně u spotřebiče na pevná paliva, 3× ročně na kapalná paliva a 1× ročně na plynná paliva.  Nové nařízení vlády umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, provést si čištění svépomocí. Minimálně jednou do roka však musí komín prohlédnout kominík. O provedení kontroly a jejím závěru vystavuje písemnou zprávu.
Jak je to s plněním pojišťovny v případě požáru?
 Potvrzení o kontrole kominíkem je dobré si uschovat, může se vám hodit při případném jednání s pojišťovnou. „Pokud požár vznikne v komíně, je nutné při následném jednání s pojišťovnou doložit, že komín byl odborně zkontrolován kominíkem, k čemuž vám poslouží záznam o revizi komínů. Tato kontrola by měla proběhnout minimálně jednou za rok. Při doložení revize pojišťovna následně uhradí vzniklé škody na základě pojištění domácnosti nebo nemovitosti. Škody spojené s požárem komínu mohou dosahovat až statisíců Kč,“ uvádí Roman Jandík, vedoucí odboru distribuce a marketingu Maxima pojišťovny.
Pozor na podvodníky!
V poslední době se množí případy falešných kominíků, kteří inkasují peníze, aniž by provedli potřebné úkony. Pokud řešíte situaci, kdy je potřeba provést revizi spalinové cesty, nemusíte již dále naletět falešným oborníkům. Pro provádění revize spalinové cesty musí osoba, která revizi provádí, mít osvědčení revizního technika. O těchto osobách má HZS ČR přehled, a proto si můžete ověřit, že si domů zvete na revizi odborníka. K tomu by měla přispět aplikace pro ověřování revizních techniků spalinových cest, kterou na svých stránkách spustilo MV – generální ředitelství HZS ČR na adrese http://aplikace.hzscr.cz/revizni-technik-spalinovych-cest/.