Znáte rozdíl mezi cenou novou, časovou nebo obecnou?

Znáte rozdíl mezi cenou novou, časovou nebo obecnou?

Jednoznačně nejdůležitějším parametrem u pojištění majetku je, v jakých cenách pojišťovna poskytuje pojistné plnění při vzniku pojistné události.
Každá pojistná smlouva je jiná nejen obsahem, ale podléhá i odlišným kritériím a pro pojištěného není vždy jednoduché ji správně definovat tak, aby zcela odpovídala jeho potřebám a kryla všechna případná rizika. Rozhodujícím parametrem bývá nakonec nejčastěji výše pojistného, což není vždy dobře. Jednoznačně nejdůležitějším kritériem v pojištění majetku je totiž fakt, v jakých cenách pojišťovna poskytuje pojistné plnění při vzniku pojistné události. Pojistné plnění může být stanoveno v nových cenách nebo v časových cenách, v poslední době bývá pak někdy časová cena nahrazována tzv. cenou obvyklou.
Podívejme se na jednotlivé typy cen blíže, ať máte při uzavírání pojistky jasno. Toto rozdělení je dobré znát při likvidaci škody, je dobré vědět v jakých cenách vám škoda bude hrazena. Maxima pojišťovna u produktu MaxDomov poskytuje pojistné plnění v nových cenách, pokud není ve smlouvě nebo v pojistných podmínkách sjednáno jinak. Při uzavírání pojistné smlouvy je dobré znát všechna možná připojištění, která se k pojistné smlouvě vztahují, i když je třeba vůbec nevyužije. 

Nová cena je cena, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc zcela novou, stejného druhu a účelu.

Časová cena je cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí. Stanoví se z nové ceny věci, přičemž se přihlíží ke stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení anebo k zhodnocení věci.
 
Obecná cena je cena, kterou může pojištěný dosáhnout při prodeji předmětné věci v daném čase a místě pojištění.