Na rostoucí inflaci reagují i pojišťovny

Praha, 23. března 2023 – Neustále se zvyšující ceny stavebního materiálu, ale také nárůst všech ostatních pořizovacích nákladů, ovlivňují mnoho z nás. Dopad navíc mohou mít i na pojištění našich domovů, a to jak na již uzavřené smlouvy, tak na ty nové. I proto byste měli věnovat zvýšenou pozornost vhodným produktům na trhu v případě, že plánujete sjednat nové pojištění. Nezapomeňte však také zrevidovat smlouvy stávající tak, aby výše krytí odpovídala i zvyšujícím se cenám.

Inovativní pojištění MaxDomov 3.1.
U nových smluv Maxima pojišťovna spustila inovované pojištění majetku a odpovědnosti občanů MaxDomov ve verzi 3.1. S rozšířeným krytím, navýšenými limity a sublimity, patří tento produkt aktuálně mezi špičku na pojistném trhu. Samozřejmostí je dnes velmi jednoduché sjednání on-line přímo na stránkách pojišťovny. „Klienti mají k dispozici tři základní balíčky pojištění (Ideal / Excelent / VIP), které se od sebe liší limity pojistného plnění, ale už i základní balíček obsahuje vysoké krytí. Volitelně je možné si připojistit např. povodeň, záplavu, což ponecháváme na konkrétních potřebách klienta,“ vysvětluje Roman Jandík. Zásadní změnou prošla rovněž sazbotvorba, která je navíc doplněná o slevu za propojištěnost a o akční slevu u VIP balíčku. 

Pojištění stavby lze sjednat až na 20 mil. Kč. Vedlejší stavby je možné připojistit jako vyjmenované nebo 20% sublimitem z pojistné částky. V případě, že je stavba rozestavěná, má klient navíc nárok na 10% slevu. Navýšeny byly maximální limity například na odcizení, přepětí, podpětí, zkrat, krádež elektrické energie, vystoupnutí vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek, lom trubky, ztrátu vody, rozbití skla, vandalismus, strojní a elektronická rizika, ubytovací náklady i náklady na opravu stavebních součástí.

Pojištění domácnosti lze sjednat až na hodnotu 3 mil. Kč a obdobně jako u stavby došlo ke zvýšení maximálních limitů plnění u vybraných nebezpečí/nákladů (přepětí, podpětí, zkrat, krádež elektrické energie, vystoupnutí vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek, lom trubky, ztrátu vody, rozbití skla, škody způsobené poruchou chladícího zařízení, věci ve vozidle, ubytovací náklady, škody na zabezpečeném prostranství, věci mimo místo pojištění). Zároveň došlo ke zrušení sublimitu na elektronické a optické přístroje.

Odpovědnost lze sjednat až do výše 50 mil. Kč jako připojištění ke stavbě nebo domácnosti. Nově lze pojistit samostatně občanskou odpovědnost nebo odpovědnost vlastníka. Připojistit lze i odpovědnost vlastníka za všechny jeho stavby zapsané v katastru nemovitostí (Vlastník+). Došlo také ke zvýšení limitu na asistenční událost na 5 000 Kč s neomezenou frekvencí čerpání. 

Kontrola stávajících smluv
„Není žádnou výjimkou, že se setkáváme se smlouvami, které klienti nechtějí dlouhodobě upravovat, mnohé z nich i více než 10 let. Následně pak v případě pojistné události může být klient nemile překvapen, protože jeho pojištění neodpovídá aktuálním majetkovým poměrům a může být nedostačující,“ varuje Roman Jandík, ředitel úseku retailového pojištění. Klient by se měl čas od času obrátit na svého pojišťovacího poradce, a pokud ho nemá, může o revizi smlouvy požádat přímo pojišťovnu. „V Maximě tolerujeme bez jakýchkoliv postihů podpojištění až 15 % a revizi majetkových smluv vám uděláme zcela zdarma, optimální čas na kontrolu je jednou za dva až tři roky,“ vysvětluje Roman Jandík.