Nové smlouvy Komplexního zdravotního pojištění cizinců lze sjednávat do 1. srpna 2021

(Praha, 25. července 2021) S ohledem na schválenou změnu zákona č. 326/1999 Sb., zákon o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, bude možné sjednávat nové smlouvy Komplexního zdravotního pojištění cizinců u MAXIMA pojišťovny pouze do 1. srpna 2021 včetně.
Všechny pojistné smlouvy sjednané do tohoto data jsou dle zákona platné za stávajících podmínek a klienti se pojistnou smlouvou uzavřenou před 2. srpnem 2021 mohou prokazovat bez ohledu na to, že počátek pojištění takové smlouvy začne nebo konec pojištění nastane až po uvedeném dni.
Pojištění nutné a neodkladné zdravotní péče cizinců se změny netýkají a budeme jej standardně dále nabízet
V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit.


Maxima pojišťovna, a.s.