Expresní likvidace škod ze Zdravotního pojištění cizinců MaxMedical

(Praha 3. 8. 2020) Od začátku srpna zavádí Maxima pojišťovna novinku pro klienty zdravotního pojištění cizinců. Drobné škody do 1 500 Kč je možné uplatnit okamžitě na centrální pobočce Maxima pojišťovny v Italská 1583/24, Praha 2 – Vinohrady.

Finanční prostředky obdržíte ihned v hotovosti nebo na účet klienta do třech pracovních dnů od nahlášení škodné události na pobočce. Jedná se například o úhradu preventivních prohlídek v rámci komplexního zdravotního pojištění nebo úhradu předepsaných léků při akutních potížích.

Pro nahlášení škodné události je nutné vyplnit formulář Oznámení škodné události zdravotního pojištění cizinců, který je dostupný zde na webových stránkách nebo přímo na pobočce. Nedílnou součástí oznámení je doložení lékařské zprávy a dokladu o zaplacení poskytnuté zdravotní péče. V případě výplaty příspěvku na léky akceptujeme stvrzenku z lékárny s lékařskou zprávou nebo kopií receptu. Maximálně vyplacená částka pojistného plnění odpovídá výši a rozsahu veřejného zdravotního pojištění České republiky.

Většina klientů využívá smluvní zdravotnická zařízení Maxima pojišťovny, kde za ošetření klient přímo nic neplatí (vyjma zubních ordinací) a zdravotnické zařízení úkon fakturuje přímo pojišťovně.

Pevně věříme, že Expresní likvidace přispěje ke spokojenosti našich klientů se službami společnosti.

Maxima pojišťovna