Informace pro klienty Zdravotního pojištění cizinců k epidemii COVID-19

Informace pro klienty k epidemii COVID-19

(Praha, 17. března 2020) S ohledem na současnou situaci kolem celosvětové pandemie koronaviru SARS-CoV-2 bychom rádi ubezpečili naše klienty Zdravotního pojištění cizinců MaxMedical, že z našeho pojištění jsou samozřejmě hrazeny náklady i v souvislosti s tuto novou chorobou, a to jak nutná vyšetření, tak i případná hospitalizace.

Maxima pojišťovna, a.s. hradí test na COVID - 19 pouze v případě, že byl předepsán lékařem nebo Hygienickou stanicí a to z důvodu akutního zhoršení zdravotního stavu klienta nebo z důvodu potvrzeného styku s nakaženou osobou Covidem. V případě příjezdu ze zahraničí je test na COVID - 19 v režii klientů! Důrazně ale apelujeme na klienty, aby dodržovali nařízení vlády ke karanténě, nepohybovali se v rizikových oblastech a dbali důsledně všech instrukcí státní správy.

Zároveň bychom rádi klienty upozornili na uzavření naší centrální pobočky v Italské ulici 24 v Praze v souladu s nařízením vlády ze dne 15. 3. 2020 a to minimálně do 24. dubna. Pojištění lze sjednat jednoduše online na našich webových stránkách. V této situaci si dovolujeme klientům doporučit, aby si uzavírali pojistné produkty s vyššími limity. Například Komplexní pojištění ve variantě Exclusive kryje případné škody až do výše 150 tis. EUR. Máte-li jakékoliv dotazy, jsme Vám k dispozici na emailu info@maxima-as.cz, případně na Infolince +420 273 190 400 a to od 8 do 18 hodin.

Jen společným úsilím a ohleduplností se nám podaří rychle zdravotní krizi překonat. Buďte na sebe opatrní, zdraví je to nejdůležitější.

Maxima pojišťovna, a.s.