Profesní odpovědnost znalců za akční cenu

(Praha, 22. prosince 2020) Rádi bychom Vás informovali o novém produktu Maxima pojišťovny - Pojištění profesní odpovědnosti znalců, znaleckých kanceláří a znaleckých ústavů, který reaguje na legislativní požadavky Ministerstva spravedlnosti. Dle Zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech č. 254/2019 Sb., který je platný od 9. 10. 2019 a účinný od 1. 1. 2021, budou osoby vykonávající znaleckou činnosti, povinní sjednat pojištění profesní odpovědnost dle rozsahu stanovené vyhláškou Ministerstva spravedlnosti.

Zákonný rozsah pojištění doplnila Maxima pojišťovna o vybraná rizika obecné odpovědnosti. Nad rámec zákonné povinnosti je automaticky zahrnuto:

• provozní odpovědnost včetně újmy vzniklé v souvislosti s vlastnictvím, držbou nebo jiným oprávněným užíváním nemovitosti sloužící k výkonu činnosti,

• škoda na převzatých dokladech,

• újma na věcech převzatých a věcech užívaných.

Roční pojistné pro znalce, vystupujícího samostatně, s limitem pojistného plnění 1 000 000 Kč činí pouze 1 990 Kč. Pokud jste znalecká kancelář či znalecký ústav sazby pojistného se pohybují od 10 100 Kč.

Proces sjednání je rychlý, žádost o pojištění, včetně pojistných podmínek, a další dokumenty najdete na této stránce.

Maxima pojišťovna, a.s.