V roce 2019 Maxima plnila 98 % nahlášených škod ze zdravotního pojištění cizinců

(Praha, 1. července) Maxima pojišťovna patří mezi lídry na trhu se zdravotním pojištěním cizinců s desítkami tisíc spokojených klientů. Mezi její hlavní benefity patří rychlá a hlavně spolehlivá likvidace pojistných událostí. V 80 % případů cizinci za ošetření u lékaře nic neplatí a platbu za ošetření pojišťovna řeší přímo se smluvním zdravotnickým zařízením. Maxima pojišťovna disponuje dostatečným počtem smluvních nemocnic a zdravotnických zařízení, které pokrývají potřeby klientů po celé České republice. Všechna zařízení jsou informována o rozsahu krytí našeho pojištění a ve většině případů mají lékaři i odpovídající jazykové dovednosti. Klient zde platbu za ošetření neřeší, část, která je hrazena pojištěním, je přímo fakturována na pojišťovnu zdravotnickým zařízením (vyjma ošetření zubů). Komerční zdravotní pojištění cizinců je poměrně specifické a záměrem pojišťovny je udržovat zejména kvalitu služeb, kterou od smluvních zařízení cizinci dostávají.

Aktuálně likvidujeme individuálně 20 % škodních událostí, každoročně jsou to tisíce případů, které je nutné posoudit a škodu co nejrychleji uhradit. Ve většině případů obdrží klient finanční prostředky na svůj účet v řádech několika dní. Maxima pojišťovna v současné době připravuje pro klienty expresní výplaty škod, což by významně přispělo ke spokojenosti klientů.

Pojištění není jenom papír, ale skutečně pomáhá.

V roce 2019 jsme z celkového počtu nahlášených událostí vyřídili 97,5 % jako likvidních, tj. bylo vyplaceno pojistné plnění. Měsíčně jsme zlikvidovali v průměru 1 000 škod včetně velmi nákladných léčení, která by jinak klienty stála i miliony korun z vlastní kapsy – jednalo se například o:

• klienta s diagnostikovanou leukemií,
• klienta s akutní pankreatitidou,
• klienta hospitalizovaného pro srážce vlakem,
• hospitalizaci klienta po selhání srdce,
• hospitalizaci klienta se septickým šokem a multiorgánovým selháním,
• hospitalizaci klienta s fluidothoraxem a následnou diagnostikou TBC.

Na pojištění od Maximy je spolehnutí.

Maxima pojišťovna