Pojištění bytu

 • Pojišťujeme byty jak v osobním, tak i družstevním vlastnictví
 • V případě sjednání pojištění online
  získáte slevu až 40 %
 • Možnost výběru ze tří balíčků - Ideal, Excelent a VIP
 • Pojištění bytu Vás ochrání proti široké škále nejrůznějších rizik

Co všechno lze pojistit?

 

byt v osobním vlastnictví

Byt v osobním vlastnictví

Byt v družstevním vlastnictví

Byt v družstevním vlastnictví

Stavební součásti a podíly na spol. částech

Stavební součásti a podíly na spol. částech

 

 

Přehled balíčků pojištění majetku

  Ideal Excelent VIP
Živel

vichřice, krupobití, úder blesku, tíha sněhu nebo námraz

ok ok ok
Požár a výbuch

Požár, výbuch, imploze, kouř

ok ok ok
Katastrofy

sesuv půdy, sněhová lavina, zřícení skal a zemin zemětřesení, pád stromů a stožárů

ok ok ok
Doprava

náraz dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pád letadla, jeho dílů a nákladu, aerodynamický třesk způsobený nadzvukovými letadly

ok ok ok
Voda - základ

unikající kapalina, přetlak a zamrzání vody

ok ok ok
Voda - rozšířená

vystoupení vody z kanalizace, zatečení atmosférických srážek

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
Povodeň a záplava

povodeň, záplava

fail fail ok
Odcizení a vandalismus

krádež vloupáním, loupežné přepadení, vandalismus

fail max. 50 % z PČ ok
Elektřina

zkrat, přepětí (vč. nepř. úder blesku), podpětí

max.
30 tis. Kč
max.
50 tis. Kč
max.
100 tis. Kč
Elektronika

škoda na elektrických přístrojích, škoda na optických přístrojích

max.
35 % z PČ
max.
35 % z PČ
max.
35 % z PČ
Náhradní ubytování

náhradní ubytování v případě škody

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
Domácí zvířata

škody za zvířatech nesloužící k výdělečné činnosti

max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
Skla a sanitární zařízení

rozbití skla nepojištěným nebezpečím, rozbití sanitárního zařízení nepojištěným nebezpečím

max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
max.
30 tis. Kč
Škody na věcech mimo domácnost

škoda na kolech mimo místo pojištění, škoda na věcech v zabezpečeném prostranství, škoda na věcech osobní potřeby na sobě, škoda na věcech osobní potřeby mimo pojištění

max.
10 tis. Kč
max.
10 tis. Kč
max.
10 tis. Kč
Peníze a platební karty

škody na peněžní hotovosti nebo zneužití vkladních knížek a platebních karet

max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
max.
20 tis. Kč
Cennosti a věci zvláštní potřeby

škody na cennostech, škody na věcech zvláštní a umělecké hodnoty

max.
20 % z PČ
max.
20 % z PČ
max.
20 % z PČ
MaxDomov

Pojištění bytu

Je připraveno  ochránit Váš byt před širokým spektrem rizik

Sjednat on-line

 

Proti čemu Vás například ochráníme?

 

 • Proti požáru, blesku, výbuchu

  Proti požáru, blesku, výbuchu,
  kouři nebo pádu letadla

 • Proti poškození vodou

  Proti poškození vodou z
  vodovodního nebo kanalizačního potrubí

 • Vichřice, krupobití

  Vichřici, krupobití
  a dalšímu poškození deštěm

 • Odcizení stavebních součástí

  Odcizení stavebních
  součástí třetí osobou
   

 • Krádež stavebního materiálu

  Krádeží vloupáním nebo loupeži stavebního materiálu
   

 • Poškození zateplené fasády hlodavci

  Poškození zateplené fasády hlodavci a hmyzem

Podrobnosti o pojištění získáte v podmínkách

Co vás nejvíce zajímá

Jaké pojištění si mám vybrat, jestliže bydlím v družstevním bytě, který je vlastněn stavebním družstvem?

Vy, jako uživatel družstevního bytu, si můžete sjednat pojištění domácnosti, které se vztahuje na zařízení bytu. Byt jako takový není ve Vašem vlastnictví, ale ve vlastnictví družstva. Jeho pojištění je tedy na družstvu. Což nevylučuje možnost, že po dohodě s družstvem uzavřete pojištění bytu Vy, ale ve prospěch družstva (pojistné plnění by bylo vyplaceno družstvu).

Mohu si pojistit stavbu nebo byt, který je ve výstavbě?

Ano, je to možné. Naše pojištění stavby ochrání Váš dům od začátku až po jeho dokončení a kolaudaci. Jedinou podmínkou je umístění stavby na území České republiky. V případě, že Vaše stavba ještě nemá přidělenou adresu, je nutné zadat do smlouvy katastrální území a parcelní číslo z Katastru nemovitostí.

Jsem vlastníkem rodinného domu a obývám jeden byt, druhý byt pronajímám. Jakým způsobem mohu rodinný dům a byty (domácnosti) pojistit?

Vy jako vlastník rodinného domu si můžete pojistit stavbu i domácnost. Věci, které pronajímáte si můžete rovněž pojistit svoji smlouvou. Nájemník si může pojistit svoji domácnost, a to včetně pronajatých věcí (jde o věci převzaté). Záleží na Vás, které řešení je pro Vás lepší.

Žiji v družstevním bytě. Jaké pojištění si mám sjednat?

Vy, jako uživatel družstevního bytu, si můžete sjednat pojištění domácnosti, které se vztahuje na zařízení bytu. Byt jako takový není ve Vašem vlastnictví, ale ve vlastnictví družstva. Jeho pojištění je tedy na družstvu. Což nevylučuje možnost, že po dohodě s družstvem uzavřete pojištění bytu Vy, ale ve prospěch družstva (pojistné plnění by bylo vyplaceno družstvu).