• Pojišťujeme byty jak v osobním, tak i družstevním vlastnictví
 • V případě sjednání pojištění online
  získáte slevu až 25 %
 • Možnost výběru ze tří balíčků - Ideal, Excelent a VIP
 • Pojištění bytu Vás ochrání proti široké škále nejrůznějších rizik

Co všechno lze pojistit?

 

byt v osobním vlastnictví

Byt v osobním vlastnictví

Byt v družstevním vlastnictví

Byt v družstevním vlastnictví

Stavební součásti a podíly na spol. částech

Stavební součásti a podíly na spol. částech

 

 

Vyberte správnou variantu

  Ideal Excelent VIP
Roční cena balíčku Spočítat Spočítat Spočítat
Požár, výbuch, úder blesku ok ok ok
Zkrat, přepětí a podpětí

ok

ok

 ok

Vystoupení vody z kanalizace fail limit až 25 tis. Kč limit až 50 tis. Kč
Zatečení atmosférických srážek fail ok ok

Odcizení stavebních součástí,

materiálu a techniky

ok ok ok

Pád stromů, stožárů a jiných

předmětů

ok ok ok
Povodeň a záplava fail fail ok
Vandalismus  ok ok ok
Tíha sněhu nebo námrazy ok ok ok
Zemětřesení ok ok

ok

MaxDomov

Pojištění bytu

Je připraveno  ochránit Váš byt před širokým spektrem rizik

Sjednat on-line

 

Proti čemu Vás například ochráníme?

 

 • Proti požáru, blesku, výbuchu

  Proti požáru, blesku, výbuchu,
  kouři nebo pádu letadla

 • Proti poškození vodou

  Proti poškození vodou z
  vodovodního nebo kanalizačního potrubí

 • Vichřice, krupobití

  Vichřici, krupobití
  a dalšímu poškození deštěm

 • Odcizení stavebních součástí

  Odcizení stavebních
  součástí třetí osobou
   

 • Krádež stavebního materiálu

  Krádeží vloupáním nebo loupeži stavebního materiálu
   

 • Poškození zateplené fasády hlodavci

  Poškození zateplené fasády hlodavci a hmyzem

 

Podrobnosti o pojištění získáte v podmínkách

Co vás nejvíce zajímá

Jaké pojištění si mám vybrat, jestliže bydlím v družstevním bytě, který je vlastněn stavebním družstvem?

V tomto případě si můžete sjednat pouze pojištění domácnosti, které se vztahuje na zařízení bytu.

Mohu si pojistit stavbu nebo byt, který je ve výstavbě?

Ano, je to možné. Naše pojištění stavby ochrání Váš dům od začátku až po jeho dokončení a kolaudaci. Jedinou podmínkou je umístění stavby na území České republiky. V případě, že Vaše stavba ještě nemá přidělenou adresu, je nutné zadat do smlouvy parcelní číslo ve spolupráci s centrálou pojišťovny.

Jsem vlastníkem rodinného domu a obývám jeden byt, druhý byt pronajímám. Jakým způsobem mohu rodinný dům a byty (domácnosti) pojistit?

Vy jako vlastník rodinného domu můžete pojistit stavbu i domácnost (které jsou ve Vašem vlastnictví). A to jak věci ve Vaší domácnosti, tak i věci v domácnosti, kterou pronajímáte. Podnájemník si může pojistit také domácnost, avšak pouze věci, které jsou v jeho vlastnictví.

Žiji v družstevním bytě. Jaké pojištění si mám sjednat?

Zákonnou povinností stavebního družstva je pojistit své družstevní byty. Tudíž vy, jako obyvatel družstevního bytu, si můžete sjednat pojištění domácnosti, které se vztahuje na zařízení bytu.