Pojištění technických rizik (stroje a elektronika)

 

Pojištění technických rizik (stroje a elektronika)

Pojištěním movitého majetku máte vaše strojní a elektronická zařízení pojištěna proti živelním rizikům.

Nabízíme však také pojištění strojů proti poškození z mechanických příčin nebo z vnitřních příčin, jako je konstrukční chyba stroje, vada materiálu nebo výrobní vada (pokud ovšem za tuto vadu neodpovídá výrobce či dodavatel nebo pokud se nejedná o opotřebení trvalým vlivem provozu apod.).

Velmi často dochází k poškození stroje i chybou nebo nešikovností obsluhy. Pro tyto případy poškození slouží pojištění technických rizik, které se uzavírá na principu tzv. allriskového pojištění, tzn. pojištění v sobě obsahuje všechna rizika, která nejsou pojistnými podmínkami nebo smluvními ujednáními vyloučena (na rozdíl od principu vyjmenovaných rizik např. u živelního pojištění).

Pojištění strojů a pojištění elektroniky se vztahuje na:

  • stroje, strojní a technické zařízení,včetně příslušenství

  • elektrotechnické nebo elektronické zařízení a přístroje, včetně příslušenství